Now showing items 41-60 of 134

 • Mobilní aplikace pro automatický záznam šachové partie 

  Jiruška, Adam
  Práce se zabývá tvorbou aplikace pro mobilní zařízení, která zaznamenává průběh šachové partie. K tomu využívá rozpoznávání obrazu z kamery zařízení, jež zpracovává. Šachové figurky jsou rozpoznávány pomocí neuronové sítě. ...
 • Informace o architektuře pro optimalizace v překladači LLVM 

  Svoboda, Jan
  Tato práce se zabývá automatickou extrakcí informací o architektuře procesoru z jazyka CodAL. Získané informace jsou využity jako základ pro cenový model optimalizátoru překladače LLVM. V rámci práce vznikl nový systém, ...
 • Algoritmy pro automatický ořez sférické fotografie a videa 

  Ivančo, Martin
  Cieľom tejto práce je priniesť detailný pohľad na doterajší prieskum v oblasti sférických videí. Konkrétne sa táto práca zameriava na problém tvorby videa s normálnym zorným poľom zo sférického videa pre potreby zobrazovania. ...
 • Radarový senzor pro adaptivní tempomat 

  Rous, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá implementací radarového senzoru pro systém adaptivního tempomatu. V jejím rámci jsou diskutovány použité technologie a postupy, zdokumentován postup implementace zpracování signálu pro daný ...
 • Generování aplikací v TypeScriptu z popisu REST rozhraní 

  Lipjanec, Silvester
  Táto práca sa zaoberá návrhom a implementáciou nástroja pre generovanie častí klientskych aplikácií v jazyku TypeScript z popisu REST rozhrania. Cieľom nástroja je automatické vygenerovanie kostry klientskej aplikácie ...
 • Klasifikace bakterií do taxonomických kategorií na základě vlastností 16s rRNA 

  Grešová, Katarína
  Hlavným cieľom tejto práce bolo navrhnúť a implementovať nástroj, ktorý by bol schopný klasifikovať sekvencie génu 16S rRNA do taxonomických kategórií s využitím vlastností génu 16S rRNA. Vytvorený nástroj analyzuje všetky ...
 • Klasifikace vztahů mezi pojmenovanými entitami v textu 

  Ondřej, Karel
  Tato diplomová práce se zabývá extrakcí vztahů mezi pojmenovanými entitami v textu. V teoretické části práce je rozebrána problematika reprezentace přirozeného jazyka pro strojové zpracování. Následně jsou definovány dvě ...
 • Fotorealistické zobrazování 3D scén 

  Vlnas, Michal
  Tato práce navrhuje nový koncept vzorkování, zejména do metody sledování cest, za účelem rychlejší konvergence scény, pomocí lokální aproximace rozložení světla ve scéně, s využitím hemisférických harmonických funkcí, jenž ...
 • Identifikace zařízení na základě jejich chování v síti 

  Polák, Michael Adam
  Táto práca sa zaoberá problematikou identifikácie sieťových zariadení na základe ich chovania v sieti. S neustále sa zvyšujúcim počtom zariadení na sieti je neustále dôležitejšia schopnosť identifikovať zariadenia z ...
 • Aplikace platformy OpenShift pro testování studentských projektů 

  Országh, Marián
  Cieľom tejto práce je navrhnúť službu pre automatizované testovanie študentských programovacích projektov na základe požiadaviek a následne implementovať túto službu za použitia technológií OpenShift, Python a Git. Vytvorenie ...
 • Agentní systém řízení letového provozu 

  Pomikálek, Jiří
  Tato práce je zaměřena na agentní návrh v prostředí řízení letového provozu. Hlavním cílem je vytvoření agentních systémů pro pilotní a řídící agenty, které odrážejí typické situace v prostředí řízení letového provozu.
 • Upravená realita v kokpitu 

  Tabášek, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá využitím rozšířené reality v letectví. V této oblasti se zaměřuje na kontrolní seznamy v kokpitu využívané ve všech fázích letu k zajištění vykonání všech důležitých úkonů. Pro tento účel je ...
 • Nástroj pro podporu managementu rizik 

  Škutová, Sára
  Tato diplomová práce se zabývá řízením rizik v projektech. Cílem bylo nastudovat znalostní oblasti řízení projektu, hlavně pak plánování, identifikaci a kvalitativní analýzu z oblasti řízení rizik. Na základě informací z ...
 • Bezdrátový lokalizační modul s nízko-příkonovým firmware na bázi RTOS 

  Lipka, Radim
  Práce se zabývá návrhem a implementací bezdrátového lokalizačního modulu, který využívá technologii UWB v kombinaci s nízko-příkonovým firmware na bázi vestavěného RTOS systému. Lokalizace modulu probíhá za pomocí algoritmu ...
 • Využití evolučních algoritmů v kvantovém počítání 

  Žufan, Petr
  Tato práce implementuje evoluční systém pro nelezení kvantového operátoru ve formě unitární matice. Cílem je ověření různých přístupů reprezentace kandidátních řešení a nastavení evolučního algoritmu. V práci byly použity ...
 • Generování rodokmenů z matričních záznamů 

  Tušimová, Lucia
  Táto práca rozoberá obor genealógie, rôzne druhy záznamov a údaje v nich. V práci je opísaná tematika porovnávania a klasifikovania záznamov. Ďalej rozoberá návrh a implementáciu výsledného systému. Vyvinutý systém prepája ...
 • Zařízení pro monitorování kvality elektrické sítě 

  Bartoň, Jan
  Diplomová práce se zabývá parametry kvality elektrické energie. Cílem práce je navrhnout a implementovat prototyp zařízení, které umožní vzdálené měření kvality elektrické energie. Navržený systém používá k přenosu dat ...
 • Vyhledávání tlačítek ve formulářích 

  Dyk, Tomáš
  Diplomová práce popisuje systém pro automatickou detekci tlačítek z fotografie obrazovky.Systém je využit společně s robotickou rukou a kamerou, aby detekoval tlačítka na obrazovce vestavěných zařízení. Po detekci tlačítek ...
 • Analýza polygonálních modelů pomocí neuronových sítí 

  Dronzeková, Michaela
  Práca sa zaoberá odhadom rotácie na 3D modeloch čeľuste. Popisuje metódy na priame spracovanie 3D modelov aj spracovanie modelu pomocou rasterizácie a porovnáva tieto metódy. Na vyhodnotenie sietí bola zavedená metrika, ...
 • Parametrické 3D modely 

  Ondrejó, Michal
  Cieľom tejto práce je navrhnúť možnosti previazania objektov v parametrickom modeli.Jednotlivé možnosti sú implementované v systéme na tvorbu parametrických trojrozmerných modelov. Systém umožňuje tvorbu modelov pomocou ...