Show simple item record

Design of replicated production of the selected part using the technology Reverse Engineering and Rapid prototyping

dc.contributor.advisorSlaný, Martinsk
dc.contributor.authorHorňák, Matúšsk
dc.date.accessioned2020-07-20T18:58:40Z
dc.date.available2020-07-20T18:58:40Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationHORŇÁK, M. Návrh replikované výroby zvoleného dílu za využití technologie Reverse engineering a Rapid prototyping [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other121515cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192284
dc.description.abstractTáto diplomová práca v teoretickej časti popisuje metódy Reverse engineering a Rapid prototyping. Pri každej metóde je uvedený ich princíp, výhody, nevýhody a použitie. Praktická časť tejto práce sa zaoberá ich aplikáciou na časti prednej lišty Škoda 1000 MB, ich digitalizáciou, vytvorením nového objemového modelu, overením tvaru a geometrie pomocou rozmerovej analýzy, výrobou prototypu, navrhnutím vhodnej výrobnej technológie a technicko-ekonomickým hodnotením.sk
dc.description.abstractThis diploma thesis in theoretical part describes methods of Reverse engineering and Rapid prototyping. Each method describes its characteristics, pros and cons and usability. Practical part deals with application of these methods on part of a ledge of Škoda 1000 MB, digitalization of object, creating a new volume model, analyzing its dimensions and geometry using deviation analysis, creating prototype, choosing suitable manufacturing technology and technical-economical aspects.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectReverzné inžinierstvosk
dc.subjectRapid prototypingsk
dc.subjectdigitalizáciask
dc.subjectsoft toolingsk
dc.subjectReverse engineeringen
dc.subjectRapid prototypingen
dc.subjectdigitizingen
dc.subjectsoft toolingen
dc.titleNávrh replikované výroby zvoleného dílu za využití technologie Reverse engineering a Rapid prototypingsk
dc.title.alternativeDesign of replicated production of the selected part using the technology Reverse Engineering and Rapid prototypingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-16cs
dcterms.modified2020-07-17-07:42:12cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid121515en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.20 20:58:40en
sync.item.modts2020.07.18 08:18:32en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeZouhar, Jansk
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Anton Humár, CSc. (místopředseda) prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica, Ph.D. (člen) Ing. Martin Petrenec, Ph.D. (člen) Ing. Petr Valášek (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Co rozumíte pod pojmem kvalita plochy? částečně zodpovězeno 2. Co je to křivost? A jak byste ji zjišťoval? zodpovězeno 3. Jaký nejměnší rádius křivosti zachytíte? zodpovězeno 4. Vysvětlete prohnutí dílce, které uvádíte u rozměrové analýzy. zodpovězeno 5. Vysvětlete rozdíly v ekonomicko-technickém zhodnocení. částečně zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record