Show simple item record

Analysis of defects of copper alloy after wire electrical discharge machining

dc.contributor.advisorMouralová, Kateřinacs
dc.contributor.authorVontor, Jakubcs
dc.date.accessioned2020-07-20T18:58:43Z
dc.date.available2020-07-20T18:58:43Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationVONTOR, J. Analýza defektů měděné slitiny po elektroerozivním drátovém řezání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other121763cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192300
dc.description.abstractElektroerozivní drátové řezání, které reprezentuje nekonvenční technologie obrábění, je již na velmi vysoké technologické úrovni. Nicméně vlivem tohoto druhu obrábění vznikají v materiálu mnohé defekty a mění se kvalita obrobeného povrchu v závislosti na nastavených obráběcích parametrech stroje. S cílem optimalizace těchto parametrů v závislosti na výsledné kvalitě povrchu a vhodné řezné rychlosti byla vytvořena komplexní studie, která optimalizuje obráběním měděné slitiny Ampcoloy 35. Studie obsahovala experiment s 33 vzorky, každý z těchto vzorků byl obráběný s jiným nastavením parametrů a výsledky obrábění byly analyzovány.cs
dc.description.abstractElectrical discharge wire machining, which represents non-conventional machining technology is up on very high technological level. However, due to this type of machining many of defects are set on the material and the quality of machined surface is changed according to set parameters of machine. Complex study was created with the aim of optimization these parameters according to final quality of surface and right wire speed. This study include experiment with 33 samples, every of these samples was machined with different parameters, results of these machining were analyzed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectWEDMcs
dc.subjectelektroerozivní obráběnícs
dc.subjectnekonvenční obráběnícs
dc.subjectAmpcoloycs
dc.subjectWEDMen
dc.subjectelectrical discharge machiningen
dc.subjectnon-conventional machiningen
dc.subjectAmpcoloyen
dc.titleAnalýza defektů měděné slitiny po elektroerozivním drátovém řezánícs
dc.title.alternativeAnalysis of defects of copper alloy after wire electrical discharge machiningen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-17cs
dcterms.modified2020-07-17-14:31:51cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid121763en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.20 20:58:43en
sync.item.modts2020.07.18 08:12:59en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeOsička, Karelcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Anton Humár, CSc. (místopředseda) prof. Ing. et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Rostislav Suchánek (člen) Ing. Martin Petrenec, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Jaké máme obecně typy defektů? zodpovězeno 2. Co signaluzují odražené elektrony? částečně zodpovězeno 3. Co znamená "ultračistá" deionizovaná voda? zodpovězeno 4. Jak je definována jednotka Siemens? nezodpovězeno 5. Existuje aplikace, kde mohu danou součástku po elektroerozivním obrábění bez dalšího opracování použít do provozu? zodpovězeno 6. Jaké byly v práci analyzovány defekty? zodpovězeno 7. Jaké byly pozorovány objemové vady? zodpovězeno 8. Vysvětlete uvedený pojem segregaci olova. zodpovězeno 9. Olovo má nízkou nebo vysokou teplotu tavení? zodpovězeno 10. Jaká je rozpustnost olova v mědi? částečně zodpovězeno 11. Proč jste volil bodovou analýzu chemického složení? částečně zodpovězeno 12. Opravdu se takto na slidu EDM značí rezistor? částečně zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record