Show simple item record

The influence of different types of ventilation outlets on the heat transfer by convection from the human body

dc.contributor.advisorFišer, Jansk
dc.contributor.authorZábovský, Jánsk
dc.date.accessioned2020-07-20T18:58:44Z
dc.date.available2020-07-20T18:58:44Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationZÁBOVSKÝ, J. Porovnání vlivu různých typů výustek na intenzitu přenosu tepla konvekcí z lidského těla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other121769cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192301
dc.description.abstractDiplomová práca sa zaoberá posúdením vplyvu rôznych typov konštrukcie distribučného elementu vetracieho systému automobilu – výustky na intenzitu prenosu tepla konvekciou z ľudského tela. Prvú časť práce tvorí prehľad problematiky zameraný na metabolizmus, termoreguláciu, mechanizmy prenosu tepla, tepelný pocit a teóriou prúdenia. Druhá časť práce obsahuje hlavnú pracovnú hypotézu a návrh experimentu, ktorého cieľom je hypotézu potvrdiť alebo vyvrátiť. Zvolenou metódou bolo meranie s tepelným manekýnom Newtonom a to pomocou dvoch nastavení: na konštantnú povrchovú teplotu a konštantný tepelný tok. Pri prvom nastavení bol ochladzovací účinok v dôsledku intenzívnej konvekcie vplyvom prúdenia z výustky vyhodnocovaný na základe zvýšenia generovaného tepelného toku a to na úrovni jednotlivých segmentov. Pri druhom nastavení sa jednalo o pokles povrchovej teploty manekýna zaznamenaný manekýnom samotným na úrovni segmentov a termokamerou Flir i7 na úrovni detailnejšieho rozdelenia povrchu. Posledná časť práce popisuje priebeh samotného experimentu, prezentuje namerané hodnoty vrátane rozboru neistôt a rozhoduje o potvrdení/ vyvrátení pracovnej hypotézy.sk
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis is to investigate the influence of different types of HVAC system outlets on convective heat transfer from a human body. The first part of the thesis consists of an overview of essentials important for understanding the issue, specifically, metabolism, thermoregulation, heat transfer mechanisms, thermal vote and fluid dynamics. The second part defines the main working hypothesis and describes the used experimental approach leading either to confirmation or disproval of the hypothesis. The chosen approach is based on a measurement with thermal mannequin “Newton” using two different configurations: constant surface temperature and constant generated heat flux. In case of the first configuration, the convection intensity indicator was the value of heat flux generated from each of surface segments of the thermal mannequin. Their surface temperature was the indicator when running the experiment using the second configuration. The value was evaluated by the thermal mannequin as well as the thermal camera Flir i7 which provided more detailed division of the surface. The final part of the thesis describes the progress of the experiment itself, represents gathered values involving analysis of contaminants and confirms or disproves the original thesis.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectautomobilová výustkask
dc.subjecttepelný manekýnsk
dc.subjectprenos tepla konvekciousk
dc.subjectcar ventilation outleten
dc.subjectthermal manikinen
dc.subjectconvective heat transferen
dc.titlePorovnání vlivu různých typů výustek na intenzitu přenosu tepla konvekcí z lidského tělask
dc.title.alternativeThe influence of different types of ventilation outlets on the heat transfer by convection from the human bodyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-15cs
dcterms.modified2020-07-15-16:23:51cs
thesis.disciplineTechnika prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid121769en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.20 20:58:43en
sync.item.modts2020.07.16 08:19:28en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePokorný, Jansk
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. (člen) prof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D. (člen) Bc. Ing. Jan Fišer, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Patočka, Ph.D. (člen) Ing. Marian Formánek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval svoji DP práci. Byly přečteny posudky vedoucího a oponenta a položeny otázky oponenta. Student zodpověděl dotazy oponenta. V rozpravě k DP byly položeny studentovi tyto otázky: prof. Pavelek doplnil dotaz č. 5 oponenta co je Archimedovo číslo a jeho mezní hodnoty pro uvažování ovlivnění proudu. prof. Jedelský se dotázal na možnost úpravy metodiky vyhodnocování pro zvýšení přesnosti vyhodnocených dat. prof. Jedelský se zeptal jaká jsou jiná kritéria pro posouzení funkčnosti automobilových výustek. Student zodpověděl položené dotazy.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record