Show simple item record

Structure and properties of martensitic stainless steels

dc.contributor.advisorZáděra, Antonínsk
dc.contributor.authorRimko, Marcelsk
dc.date.accessioned2020-07-20T18:58:44Z
dc.date.available2020-07-20T18:58:44Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationRIMKO, M. Struktura a vlastnosti martenzitických korozivzdorných ocelí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other124251cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192306
dc.description.abstractDiplomová práca sa zaoberá martenzitickými korózii vzdornými oceľami a ich mechanickými vlastnosťami. Teoretická časť spočíva v oboznámení s koróziou, chemickým zložením, tepelným spracovaním a mechanickými vlastnosťami týchto ocelí. Praktická časť sa zaoberá vplyvom rýchlosti ochladzovania pri tepelnom spracovaní a obsahu niklu na mechanické vlastnosti a mikroštruktúru ocele GX4CrNi13-4.sk
dc.description.abstractThe final thesis deals with martensitic stainless steel and their mechanical properties. The theoretical part consists of information about corrosion, chemical composition, heat treatment and mechanical properties of various types of steel. The practical part deals with the influence of the cooling rate during heat treatment and nickel content on the mechanical properties and microstructure of the GX4CrNi13-4 steel.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKoróziask
dc.subjectmartenzitická korózii vzdorná oceľsk
dc.subjectmechanické vlastnostisk
dc.subjecttepelné spracovaniesk
dc.subjectobsah prvkusk
dc.subjectmikroštruktúrask
dc.subjectCorrosionen
dc.subjectmartensitic stainless steel steelen
dc.subjectmechanical propertiesen
dc.subjectheat treatmenten
dc.subjectelement contenten
dc.subjectmicrostructureen
dc.titleStruktura a vlastnosti martenzitických korozivzdorných ocelísk
dc.title.alternativeStructure and properties of martensitic stainless steelsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-15cs
dcterms.modified2020-07-15-12:55:56cs
thesis.disciplineSlévárenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid124251en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.20 20:58:44en
sync.item.modts2020.07.16 08:14:47en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeČamek, Liborsk
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Ladislav Zemčík, CSc. (předseda) prof. Ing. Milan Horáček, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. (člen) doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vít Jan, Ph.D. (člen) Ing. Radek Vondráček (člen)cs
but.defenceStudent Marcel Rimko svou prezentací seznámil zkušební komisi s obsahem práce. Práce byla přednesena ve stanoveném čase. Po prezentaci a přečtení posudků práce byl student vyzván k zodpovězení otázek oponenta, které podrobně zodpověděl. K práci byly vzneseny připomínky a následující otázky: Můžete se prosím více vyjádřit ke grafu? zodpovězeno Jakou po vás bude chtít mechanickou vlastnost konstruktér? zodpovězeno Proč má martenzitická struktura tažnost 20 %? zodpovězeno Jaké je hlavní sdělení diplomové práce? částečně zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record