Show simple item record

Production of prototype mold parts using rapid prototyping methods

dc.contributor.advisorZemčík, Oskarcs
dc.contributor.authorKaloda, Vítcs
dc.date.accessioned2020-07-20T18:58:45Z
dc.date.available2020-07-20T18:58:45Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationKALODA, V. Výroba částí prototypových forem s využitím metod rapid prototyping [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other124361cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192313
dc.description.abstractV diplomové práci bylo poukázáno na možnost využití metod rapid prototyping v oblasti vstřikování plastů, konkrétně ke zhotovení tvarových vložek do vstřikovací formy. Byl využit univerzální rám vstřikovací formy a byly měněny tvarové vložky. Stěžejní část práce byla konstrukce vstřikovací formy s následnou praktickou výrobou tvarových vložek pro určený díl. V úvodní části byla provedena teoretická rešerše, jaké výrobní metody v kombinaci s vhodnými materiály by bylo možné teoreticky využít. Dále byly zvoleny metody polyjet a DLP, kterými byly vyrobeny komponenty (tvárník a tvárnice). Výsledkem diplomové práce byla sumarizace všech parametrů, porovnání materiálů a výrobních metod. Do vstřikovací formy byly vstřikovány materiály polypropylen a polyamid 6, ze kterých byly vyrobeny první prototypové výrobky. Ke zvolenému typu byl vytvořen návod na výrobu tvarových vložek s doporučenou technologií a materiálem, která by byla možná využít v praxi.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis pointed out the possibility of using rapid prototyping methods in the field of plastic injection, specifically to make shaped inserts into the injection mold. The universal frame of the injection mold was used and only the shaped inserts were changed. The main part of the work was the construction of an injection mold with the subsequent practical production of shaped inserts for a specified part. In the introductory part, a theoretical search was performed, about which production methods in combination with suitable materials could be theoretically used. Furthermore, the polyjet and DLP methods were chosen, which were used to produce components (core and cavity). The result of the diploma thesis was a summary of all parameters, comparison of materials and production methods. Polypropylene and polyamide 6 materials were injected into the injection mold, from which the first prototype products were made. Instructions for the production of shaped inserts with the recommended technology and material were created for the selected type, which could be used in practice.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subject3D tiskcs
dc.subjectRapid Prototypingcs
dc.subjectvstřikovánícs
dc.subjectvstřikovací formacs
dc.subject3D skenovánícs
dc.subject3D printingen
dc.subjectRapid Prototypingen
dc.subjectinjection mouldingen
dc.subjectinjection moulden
dc.subject3D scanningen
dc.titleVýroba částí prototypových forem s využitím metod rapid prototypingcs
dc.title.alternativeProduction of prototype mold parts using rapid prototyping methodsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-15cs
dcterms.modified2020-07-15-10:38:07cs
thesis.disciplineVýroba automobilových světel a technických svítidelcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid124361en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.20 20:58:45en
sync.item.modts2020.07.16 08:20:34en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeSlaný, Martincs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D. (člen) Ing. Bohuslav Lysa (člen) RNDr. Marek Olivík, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Aké boli mechanické vlastnosti tlačeného a vstrekovaného materiálu ? částečně zodpovězeno 2. Prečo pri vstrekovaní polyamidu 6 dochádzalo k vyššiemu opotrebeniu formy ? Zodpovězeno 3.Ako veľmi sú hodnoty nepresnosti ktoré vygeneroval software relevantné a čo ich ovplyvňuje ? zodpovězeno 4.Popíšte princíp triangulace a princíp skeneru Atos triple scan. Zodpovězeno Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record