Show simple item record

Electroerosion machining of materials used in the aerospace industry

dc.contributor.advisorKalivoda, Milancs
dc.contributor.authorZubáková, Alexandracs
dc.date.accessioned2020-07-20T18:58:45Z
dc.date.available2020-07-20T18:58:45Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationZUBÁKOVÁ, A. Elektroerozivní obrábění materiálů využívaných v leteckém průmyslu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other124364cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192314
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou elektroerozivního obrábění materiálů využívaných v leteckém průmyslu. V úvodní části je uvedeno rozdělení leteckých materiálů a metody, kterými je lze obrábět. Další kapitola popisuje základní principy elektroerozivního obrábění. Experimentální část je zaměřena na elektroerozivní řezání materiálu NIMONIC 263. Největší důraz byl kladen na zjištění vlivu materiálu řezacího drátu na míru kontaminace povrchové vrstvy obrobku. Dále byla posuzována kvalita obrobeného povrchu v závislosti na použitém drátu a zvolených parametrech obrábění.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the issue of electroerosion machining of materials used in the aerospace industry. The introductory part presents the layout of aerospace materials and the methods by which they can be machined. The next chapter describes the basic principles of EDM. The experimental part is focused on electroerosive cutting of NIMONIC 263 alloy. The greatest emphasis was placed on determining the influence of the cutting wire material on the rate of contamination of the surface layer of the workpiece. The quality of the machined surface was assessed depending on the used wire and the selected machining parameters.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectelektroerozivní obráběnícs
dc.subjectelektroerozivní drátové řezánícs
dc.subjectWEDMcs
dc.subjectNIMONIC 263cs
dc.subjectletecké materiálycs
dc.subjectelectrical discharge machinigen
dc.subjectwire electrical discharge machiningen
dc.subjectWEDMen
dc.subjectNIMONIC 263en
dc.subjectaerospace materialsen
dc.titleElektroerozivní obrábění materiálů využívaných v leteckém průmyslucs
dc.title.alternativeElectroerosion machining of materials used in the aerospace industryen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-16cs
dcterms.modified2020-07-17-07:43:38cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid124364en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.20 20:58:45en
sync.item.modts2020.07.18 08:12:28en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeMouralová, Kateřinacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Anton Humár, CSc. (místopředseda) prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica, Ph.D. (člen) Ing. Martin Petrenec, Ph.D. (člen) Ing. Petr Valášek (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Můžete udat chemické složení drátů A, B a C? zodpovězeno 2. Na základě čěho říkáte, že je drátové řezání vhodné do leteckého průmyslu? částečně zodpovězeno 3. Tušíte proč při měření EDX máte 2% S? zodpovězeno 4. Je EDX vhodné pro množství měření C? zodpovězeno 5. Jakou jinou technologií byste nahradila drátové řezání? částečně zodpovězeno 6. Předpokládáte další opracování po drátovém řezání? odpovězeno 7. Dělala jste i výbrusy po drátovém řezání? odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record