Show simple item record

The flow analysis inside semi-hermetic reciprocating compressor

dc.contributor.advisorTuhovčák, Jáncs
dc.contributor.authorBouchal, Patrikcs
dc.date.accessioned2020-07-20T18:58:45Z
dc.date.available2020-07-20T18:58:45Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationBOUCHAL, P. Analýza proudění v semi-hermetickém pístovém kompresoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other124403cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192315
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá CFD simulací proudění v CO2 semi-hermetickém pístovém kompresoru řady Stream od firmy Emerson. Cílem práce je analýza kritických míst v kompresoru, které způsobují nadměrný úlet oleje z kompresoru, pomocí CFD simulací v programu ANSYS CFX. Práce obsahuje simulaci jednofázového i dvoufázového proudění a jejich výsledky jsou na závěr podrobeny analýze.cs
dc.description.abstractThe topic of this diploma thesis is CFD simulation of flow inside CO2 semi-hermetic reciprocating compressor Stream manufactured by Emerson. The goal of this thesis is to analyze critical points inside the compressor with regard to excessive entrainment of oil by flowing refrigerant by means of CFD simulation using ANSYS CFX. Simulation for both single-phase and two-phase flow is part of the thesis and results from them are analysed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKompresorcs
dc.subjectCFDcs
dc.subjectchladivocs
dc.subjectCO2cs
dc.subjectolejcs
dc.subjectODRcs
dc.subjectvýpočtová síťcs
dc.subjectCompressoren
dc.subjectCFDen
dc.subjectrefrigeranten
dc.subjectCO2en
dc.subjectoilen
dc.subjectODRen
dc.subjectcomputational meshen
dc.titleAnalýza proudění v semi-hermetickém pístovém kompresorucs
dc.title.alternativeThe flow analysis inside semi-hermetic reciprocating compressoren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-15cs
dcterms.modified2020-07-15-16:23:51cs
thesis.disciplineTechnika prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid124403en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.06.01 16:58:40en
sync.item.modts2021.06.01 16:15:04en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHejčík, Jiřícs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. (člen) prof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D. (člen) Bc. Ing. Jan Fišer, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Patočka, Ph.D. (člen) Ing. Marian Formánek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval svojí DP práci. Byly přečteny posudky vedoucího a oponenta a položeny otázky oponenta. Student zodpověděl dotazy oponenta. V rozpravě k DP byly položeny studentovi tyto otázky: prof. Jícha se dotázal, zda jsou v chladicí technice využívány také rotační odlučovačé oleje. doc. Katolický se zeptal jak lze vysvětlit opačný trend výsledků měření a experimentů. Doktor Formánek se dotázal na provozní podmínky kompresoru při získávání experimentálních dat. Doktor Formánek se zeptal na způsob mazání kompresoru a zda byl tento nějak zohledněn při numerických simulacích. prof. Jícha se dotázal zdali jsou hodnoty použité při srovnání parametrů ODR vyjádřeny v závislosti na frekvenci kompresoru. prof. Jícha položil otázku jestli je lepší použít smáčivé nebo nesmáčivé povrchy pro snížení úletu oleje z kompresoru. prof. Jedelský se zeptal na způsob simulace dvojfázového proudění v použitém numerickém model. Student zodpověděl všechny položené dotazy.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record