Show simple item record

Manufacturing of the Wall Bracket Bicycle

dc.contributor.advisorPeterková, Evacs
dc.contributor.authorSikora, Marekcs
dc.date.accessioned2020-07-20T18:58:47Z
dc.date.available2020-07-20T18:58:47Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationSIKORA, M. Návrh výroby nástěnného držáku na kolo [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other124556cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192324
dc.description.abstractTato diplomová práce předkládá návrh technologie výroby plechového dílce, jenž je součástí nástěnného držáku na kola. Součást je vyráběna z ocelového plechu ČSN 11 325 s následnou povrchovou úpravou zinkováním. Vzhledem ke zvolenému způsobu výroby postupovým nástrojem je rešeršní část zaměřena na technologii stříhání a ohýbání. Pro nejvhodnější variantu výroby byly provedeny technologické výpočty, na základě kterých byl zvolen mechanický lis firmy ANDRITZ Metals s označením KSTU 2000-20-4G-PSE. Dále je přiblížen návrh samotného nástroje, který je doložen výkresovou dokumentací. V závěru práce je provedeno technicko-ekonomické zhodnocení vyráběné série, jež činí 300 000 kusů ročně.cs
dc.description.abstractThis master’s thesis presents a proposal for the technology of manufacturing sheet metal part, which is a part of a bicycle wall bracket. The component is made of steel sheet ČSN 11 325 with subsequent surface treatment by galvanizing. Due to the chosen method of manufacturing with a progressive stamping die, the research part is focused on the technology of shearing and bending. Technological calculations were performed for the most suitable production variant, on the basis of which a mechanical press ANDRITZ Metals with the designation KSTU 2000-20-4G-PSE was chosen. Furthermore, the design of the tool itself is presented, which is substantiated by drawing documentation. At the end of the work, a technical and economic evaluation of the produced series of 300 000 workpieces per year is calculated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecttvářenícs
dc.subjectstříhánícs
dc.subjectohýbánícs
dc.subjectpostupový nástrojcs
dc.subjectplechcs
dc.subjectformingen
dc.subjectshearingen
dc.subjectbendingen
dc.subjectprogressive stamping dieen
dc.subjectsheet metalen
dc.titleNávrh výroby nástěnného držáku na kolocs
dc.title.alternativeManufacturing of the Wall Bracket Bicycleen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-15cs
dcterms.modified2020-07-15-16:09:43cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid124556en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.20 20:58:47en
sync.item.modts2020.07.16 08:19:59en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeCísařová, Michaelacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Milan Forejt, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (místopředseda) Ing. Miroslav Jopek, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Dohnal, Ph.D. (člen) Ing. Barbora Kudláčová (člen) Ing. Jiří Tomášek, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval komisi výstupy a závěry své práce a zodpověděl dotazy oponenta. Dále byly studentovi položeny následující otázky: 1. Vysvětlete výpočet kritické délky nevedeného střižníku. (otázka byla zodpovězena) 2. Vysvětlete, jakým způsobem byste měřil dané rozměry na výkrese střižnice? (otázka byla částečně zodpovězena) 3. Jakým způsobem byste vyrobil na výkrese navrhovanou ostrou hranu těla střižnice. (otázka byla částečně zodpovězena) 4. Definujte střižnou vůli, a jak jste ji určoval pro vámi řešený případ? (otázka byla částečně zodpovězena) 5. Vyjádřete se k celkové ceně výrobku; není poddimenzována? (otázka byla částečně zodpovězena) 6. Jakým způsobem je z nástroje odváděn odpad? (otázka byla zodpovězena) 7. Jakým způsobem se zavádí svitek do nástroje? (otázka byla zodpovězena) 8. Jaké vedení jsou použita v případě vodících sloupků? (otázka byla zodpovězena)cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record