Show simple item record

Technology of a selected part of the vacuum pump

dc.contributor.advisorChladil, Josefcs
dc.contributor.authorLišková, Terezacs
dc.date.accessioned2020-07-20T18:58:49Z
dc.date.available2020-07-20T18:58:49Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationLIŠKOVÁ, T. Technologie obrábění vybrané součásti sestavy vakuové vývěvy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other124668cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192333
dc.description.abstractTéma studie je zaměřeno na snížení výrobních časů při frézování hliníkové součásti vakuové vývěvy. Primárním cílem práce je experimentálně ověřit navržené řezné podmínky při frézování lopatek rotoru a poté vyhodnotit dle předem daných parametrů. Výstupem je snížení času obrábění s ohledem na náklady, nástroj a stroj.cs
dc.description.abstractThe content of study is related to reducing the production times of milling of aluminum component of vacuum pump. The primary aim of the thesis is to experimentally verify the proposed cutting conditions when milling the rotor blades and then evaluate them according to predetermined parameters. The output is reducing machining time with respect to cost, tools and machine.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectřezné podmínkycs
dc.subjectfrézovánícs
dc.subjectplánování experimentůcs
dc.subjectvýrobní čascs
dc.subjectlopatky rotorucs
dc.subjectcutting conditionsen
dc.subjectmillingen
dc.subjectdesign of experimentsen
dc.subjectthe production timeen
dc.subjectthe rotor bladesen
dc.titleTechnologie obrábění vybrané součásti sestavy vakuové vývěvycs
dc.title.alternativeTechnology of a selected part of the vacuum pumpen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-16cs
dcterms.modified2020-07-16-13:20:48cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid124668en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.20 20:58:49en
sync.item.modts2020.07.17 08:20:08en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKučera, Lukášcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) prof. Dr. Ing. Libor Beneš (místopředseda) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen) mjr. doc. Ing. Zbyněk Studený, Ph.D. (člen) Ing. Jan Zouhar, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Materiál obrobku je ve všech případech stejný? Z jakého materiálu jsou vyrobeny obráběcí nástroje? zodpovězeno 2. Projevují se změny řezných podmínek na opotřebení nástroje? Byly splněny požadované parametry životnosti? zodpovězeno 3. Zabývala jste se mikrogeometrií nástroje? zodpovězeno 4. Řešila jste problematiku chlazení a odvodu třísek? Byla řešena problematika vibrací? zodpovězeno 5. Mají "schodky" nějaký vliv na funkci vývěvy? zodpovězeno 6. Čím je použitá slitina hliníku specifická? Jaké má chemické složení? zodpovězeno 7. Jakým způsobem jste měřila házení na nástroji? částečně zodpovězeno Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record