Show simple item record

Solution of the dedicated procedure associated tool

dc.contributor.advisorKalivoda, Milancs
dc.contributor.authorKřivánková, Lenkacs
dc.date.accessioned2020-07-20T18:58:53Z
dc.date.available2020-07-20T18:58:53Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationKŘIVÁNKOVÁ, L. Řešení jednoúčelového postupového nástroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other124903cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192352
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem jednoúčelového postupového nástroje pro výrobu plechové součásti. Obsahuje rozbor technologií, kterých nástroj využívá, výpočet důležitých veličin, jako jsou střižná vůle, poloměr ohybu, odpružení a další. Téma se zabývá též popisem důležitých částí nástroje a jejich funkcí.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the design of a single-purpose process tool for the production of sheet metal parts. It contains an analysis of the technologies used by the tool, the calculation of important quantities such as shear clearance, bending radius, suspension and more. The topic also deals with the description of important parts of the tool and their functions.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPostupový nástrojcs
dc.subjectohýbánícs
dc.subjectstříhánícs
dc.subjectrazníkycs
dc.subjectmatricecs
dc.subjectProgress toolen
dc.subjectbendingen
dc.subjectcuttingen
dc.subjectpunchesen
dc.subjectdiesen
dc.titleŘešení jednoúčelového postupového nástrojecs
dc.title.alternativeSolution of the dedicated procedure associated toolen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-17cs
dcterms.modified2020-07-17-13:50:51cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid124903en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.20 20:58:53en
sync.item.modts2020.07.18 08:19:54en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeVarhaník, Matúšcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Anton Humár, CSc. (místopředseda) prof. Ing. et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Rostislav Suchánek (člen) Ing. Martin Petrenec, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Podle čeho počítáte ohyb? Podle tlustoštěného profilu nebo tenkostěného nosníku? částečně zodpovězeno 2. Kde najdeme celkovou délku polotovaru? částečně zodpovězeno 3. Jak zaručíme kolmost ohybu? nezodpovězeno 4. Proč jste nevhodně zvolila c1 u střižné vůle? částečně zodpovězeno 5. Máte předpis pro měření daných rozměrů? částečně zodpovězeno 6. Je u součástek stanovena povolená zmetkovitost? částečně zodpovězeno 7. V práci máte na konci přílohu 4 a 5. Sestavu nástroje jste navrhovala osobně? zodpovězeno 8. Víte v jaké stavu tepelného zpracování byl materiál dodán? V jakém stavu by tento materiál by měl být dodán tak, aby byl vhodný pro ohýbání? částečně zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record