Show simple item record

Technology of Laser Cutting

dc.contributor.advisorSedlák, Josefcs
dc.contributor.authorStrouhal, Lukášcs
dc.date.accessioned2020-07-20T18:58:54Z
dc.date.available2020-07-20T18:58:54Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationSTROUHAL, L. Technologie obrábění laserem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other124954cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192355
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá technologií obrábění laserem a jeho využití ve strojním průmyslu. V první části práce je popsán princip vzniku laserového paprsku, rozdělení a aplikace laserů v průmyslu. Experimentální část je zaměřená na řezání obrobku na laseru a vodním paprsku ve firmě SMR Plus s.r.o., přípravě vzorků a zkoumání struktury obrobku. Na závěr jsou povrchy porovnány s obrobky z vodního paprsku.cs
dc.description.abstractThe master’s thesis deals with laser cutting technology and application in the industry. The first part of the thesis describes principle of laser beam creation, division and application of lasers in industry. The Experimental part is focused on cutting the workpiece using a laser and water jet in company named SMR Plus s.r.o., sample preparation and examining the structure of workpiece. Surface structures are compared with workpieces from water jet at the end of thesis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLasercs
dc.subjectpaprsekcs
dc.subjectvodní paprsekcs
dc.subjectřezánícs
dc.subjectobráběnícs
dc.subjectLaseren
dc.subjectbeamen
dc.subjectwater jeten
dc.subjectcuttingen
dc.subjectmachiningen
dc.titleTechnologie obrábění laseremcs
dc.title.alternativeTechnology of Laser Cuttingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-17cs
dcterms.modified2020-07-17-13:52:06cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid124954en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.20 20:58:54en
sync.item.modts2020.07.18 08:13:10en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeDobrocký, Davidcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Anton Humár, CSc. (místopředseda) prof. Ing. et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Rostislav Suchánek (člen) Ing. Martin Petrenec, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Jak jste hodnotil povrchy? částečně zodpovězeno 2. Na základě jakých norem jste měřil drsnost povrchu? zodpovězeno 3. Na straně 51 na obrázku 59 máte graf. Můžete vysvětlit rozdíli meza dvěma typy ocelí? zodpovězeno 4. Kam jste směřoval focus laserového paprsku? zodpovězeno 5. Pro jaké obrábění není možné použít laser? zodpovězeno 6. Jaké jsou nevýhody laserového řezání? částečně zodpovězeno 7. Jaké jsou výkonu laserů na výstupu? zodpovězeno 8. Jaký je limit pro tloušťku ocelových materiálů pro řezání laserem? zodpovězeno 9. Jsou nějaké vedlejší účinky při řezání laserem? částečně zodpovězeno 10. Proč jste zanedbal vlnitost povrchu? zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record