Show simple item record

Thermal spray by electric arc

dc.contributor.advisorKubíček, Jaroslavcs
dc.contributor.authorEliáš, Vojtěchcs
dc.date.accessioned2020-07-20T18:58:55Z
dc.date.available2020-07-20T18:58:55Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationELIÁŠ, V. Žárové nástřiky elektrickým obloukem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other125054cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192362
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou žárových nástřiků elektrickým obloukem. Nejprve je pomocí literární studie zpracována teoretická část, zabývající se korozí a technologii žárového nástřiku. Experimentální část obsahuje technologický postup a vyhodnocení čtyř žárově nastříkaných vzorků. Jako povlak byl použit Zinacor 850 se složením 85% zinku a 15% hliníku. Vyhodnocení se skládá z měření tloušťky, přilnavosti, drsnosti a makrostrukturní analýzy povlaku. Dva vzorky vykazovaly neobvykle nízké přilnavosti, všechny vzorky měly navíc velkou kolísavost naměřených tlouštěk. To potvrdila také analýza makrostruktury, z které byla u vzorku s nízkou přilnavostí shledána také vysoká pórovitost. Tyto vady mohou mít více příčin, avšak doporučením pro další praxi je zkrácení vzdálenosti nástřiku od základního materiálu.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the issue of thermal spraying by means of an electric arc. First of all, a theoretical part is processed using a literary study dealing with corrosion and thermal spraying technology. The experimental part contains a description of the technological procedure and evaluation of four thermally sprayed samples. Zinacor 850, consisting of 85% zinc and 15% aluminum, was used as a coating. The evaluation involves measurements of thickness, adhesion and roughness as well as the macro-structural analysis of the coating. Two samples showed unusually low adhesion, and all samples also had a large fluctuation of the measured thicknesses. This was also confirmed by the macro-structural analysis, which showed that the sample with low adhesion also had high porosity. These defects may have multiple causes, but the recommendation for further practice is to reduce the spraying distance from the base material.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectžárový nástřikcs
dc.subjectelektrický obloukcs
dc.subjectkorozecs
dc.subjectZinacor 850cs
dc.subjectthermal sprayingen
dc.subjectelectric arcen
dc.subjectcorrosionen
dc.subjectZinacor 850en
dc.titleŽárové nástřiky elektrickým obloukemcs
dc.title.alternativeThermal spray by electric arcen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-15cs
dcterms.modified2020-07-15-17:03:28cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid125054en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.20 20:58:55en
sync.item.modts2020.07.16 08:23:55en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeSigmund, Mariáncs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Heinz Neumann, CSc. (člen) doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (člen) Ing. Mgr. Hana Šebestová, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent představil komisi svoji diplomovou práci, její výstupy a závěry a zodpověděl otázky oponenta. Dále byly studentovi položeny následující dotazy: 1. Jakou funkci má tryskání povrchu? (Položenou otázku student částečně zodpověděl) 2. Jaké opatření by jste doporučil pro zlepšení přilnavosti povlaku? (Položenou otázku student zodpověděl) 3. Má u žárového zinkování vliv složení oceli na tloušťku povlaku? (Položenou otázku student zodpověděl)cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record