Show simple item record

Productin of injector holder

dc.contributor.advisorCísařová, Michaelacs
dc.contributor.authorŠtys, Michalcs
dc.date.accessioned2020-07-20T18:58:55Z
dc.date.available2020-07-20T18:58:55Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationŠTYS, M. Výroba držáku vstřikovací trysky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other125061cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192363
dc.description.abstractPráce předkládá návrh postupu výroby upínací matice pomocí protlačování za studena. Matice, vyrobená z materiálu ČSN 12 050, slouží k upnutí vstřikovací trysky ke vstřikovacímu ústrojí. Dále jsou zpracovány varianty výroby, z nichž byla vybrána varianta B, u které jako polotovar byla zvolena tyč o průměru 24 mm s tolerancí f9 od firmy Ferona a. s. Pro tuto variantu byly vyhotoveny výpočty procesních parametrů, na jejichž základě byl vybrán postupový tvářecí automat TPD 630 se jmenovitou sílou 6 000 kN. Pro zvolený stroj byly navrženy nástroje pro jednotlivé tvářecí operace, jejichž geometrie je uvedena ve výkresové dokumentaci. Na základě technicko-ekonomického zhodnocení byla stanovena výsledná cena tvářené součásti na 18,48 Kč.cs
dc.description.abstractThis paper presents a design of the production process for the clamping nut by cold extrusion. The nut, which is made of material ČSN 12 050, is used to clamp the injection nozzle to the injection system. Subsequently different variants of production were processed, from which the variant B was chosen. For slug a rod with diameter size of 24 mm with toleration f9 made by the company Ferona a. s was chosen. Calculations of process parameters were made for this variant. Based on the parameters the automatic forming machine TPD 630 with nominal force of 6 000 kN was chosen. For the selected machine, operational tools were designed for each forming operation, whose geometry is shown in the drawing documentation. Based on the technical and economical evaluation, the final price of the formed part was set at CZK 18,48.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectprotlačovánícs
dc.subjectupínací maticecs
dc.subjectocel ČSN 12 050cs
dc.subjectpostupový tvářecí automatcs
dc.subjectextrusionen
dc.subjectclamping nuten
dc.subjectsteel ČSN 12 050en
dc.subjectautomatic forming machineen
dc.titleVýroba držáku vstřikovací tryskycs
dc.title.alternativeProductin of injector holderen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-15cs
dcterms.modified2020-07-15-15:15:52cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid125061en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.20 20:58:55en
sync.item.modts2020.07.16 08:16:18en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeŘiháček, Jancs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Milan Forejt, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (místopředseda) Ing. Miroslav Jopek, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Dohnal, Ph.D. (člen) Ing. Barbora Kudláčová (člen) Ing. Jiří Tomášek, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval komisi výstupy a závěry své práce a zodpověděl dotazy oponenta. Dále byly studentovi položeny následující otázky: 1. Jakým způsobem bude připraven polotovar pro protlačování? (otázka byla zodpovězena) 2. Vysvětlete hodnotu a umístění tolerance kolmosti na obr. 29 v práci. (otázka byla částečně zodpovězena) 3. Jakými jinými technologickými postupy lze daný dílec vyrábět? (otázka nebyla zodpovězena) 4. Lze vyrobit vnitřní závit i jinými metodami, než obráběním a jaké mají výhody a nevýhody? (otázka byla částečně zodpovězena)cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record