Show simple item record

Spectroscopy of a photoionization transition of neutral Calcium atom emitted by laser ablation

dc.contributor.advisorČíp, Ondřejcs
dc.contributor.authorGrim, Jakubcs
dc.date.accessioned2020-07-20T18:58:57Z
dc.date.available2020-07-20T18:58:57Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationGRIM, J. Spektroskopie fotoionizačního přechodu neutrálního atomu vápníku emitovaného laserovou ablací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other125270cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192381
dc.description.abstractPulzní laserová ablace, vápník, absorpční spektrum, spektrální čáracs
dc.description.abstractPulsed laser ablation, calcium, absorption spectrum, spectral lineen
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTato práce je zaměřená na generování atomů vápníků pomocí metody laserové ablacecs
dc.subjectkterá je moderní technikou získávání částic do iontových pastí. Byla zkoumána efektivita ablace těchto atomů. Dále je práce zaměřena na optické absorpční spektrum neutrálního atomu vápníku a jeho okolícs
dc.subjectjde o první přechodu vápníku ve dvou-krokové fotoionizaci. Součástí práce je návrh experimentálního uspořádánícs
dc.subjectsloužícího dále k měření daných cílů.cs
dc.subjectThis thesis is focused on generating of calcium atoms using laser ablationen
dc.subjectwhich is modern technique for obtaining particles into ion traps. The efficiency of ablation of these atoms was observed. Furthermoreen
dc.subjectit is focused on the absorption spectrum of the neutral calcium atomen
dc.subjectit is the first transition of calcium in two-step photo ionization. Part of the work is the design of experimental settingsen
dc.subjectwhich is used for measurement.en
dc.titleSpektroskopie fotoionizačního přechodu neutrálního atomu vápníku emitovaného laserovou ablacícs
dc.title.alternativeSpectroscopy of a photoionization transition of neutral Calcium atom emitted by laser ablationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-14cs
dcterms.modified2020-07-15-15:56:02cs
thesis.disciplineFyzikální inženýrství a nanotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid125270en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.20 20:58:57en
sync.item.modts2020.07.16 08:18:27en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHrabina, Jancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda) prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen) prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen) RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)cs
but.defencePo otázkách oponenta bylo dále diskutováno: Využití zchlazených iontů zachycených v Paulově pasti. Student otázku zodpověděl.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record