Show simple item record

Optimization and algorithms for traffic engineering problems

dc.contributor.advisorHrabec, Dušancs
dc.contributor.authorFajmon, Michalcs
dc.date.accessioned2020-07-20T18:58:57Z
dc.date.available2020-07-20T18:58:57Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationFAJMON, M. Optimalizace a algoritmy pro úlohy dopravního inženýrství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other125327cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192386
dc.description.abstractDiplomová práca sa zaoberá optimalizáciou dopravných sietí. Boli prebrané spôsoby modelovania dopravy a využívané zjednodušenia. V úvodnej časti je uvedený aparát použitý pre tvorbu modelu. Hlavným cieľom práce bolo vytvorenie a optimalizácia modelu siete so svetelnou signalizáciou odpovedajúcemu reálnej dopravnej situácií. Model bol testovaný ako na fiktívnej sieti tak na reálnych dátach z mesta Zlín. Pre vytvorenie vhodných vstupných dát pre model bolo nutné zostrojiť generátor.cs
dc.description.abstractThis master's thesis deals with optimization of traffic networks. There are discussed modeling methods for traffic and simplifications used in these models. Introductory part is focused on mathematical theory used to buid presented model. Main focus of this thesis was creation and optimization of the model which describes real world traffic network with traffic lights. Model was tested on both artificial and real data gathered in city Zlín. It was necessary to create generator which can produce suitable input data for model.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecttok v sietics
dc.subjectviackomoditký tokcs
dc.subjectlineárne programovaniecs
dc.subjectoptimalizácia dopravycs
dc.subjectmodel s diskrétnym časomcs
dc.subjectnetwork flowen
dc.subjectmulticommodity flowen
dc.subjectlinear programmingen
dc.subjecttraffic optimizationen
dc.subjectdiscrete-time modelen
dc.titleOptimalizace a algoritmy pro úlohy dopravního inženýrstvícs
dc.title.alternativeOptimization and algorithms for traffic engineering problemsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-15cs
dcterms.modified2020-07-15-15:35:28cs
thesis.disciplineMatematické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid125327en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.20 20:58:57en
sync.item.modts2020.07.16 08:19:08en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePopela, Pavelcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (předseda) prof. Aleksandre Lomtatidze, DrSc. (místopředseda) doc. Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Libor Žák, Ph.D. (člen) doc. PaedDr. Dalibor Martišek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent odprezentoval výsledky své diplomové práce, kde formuloval a optimalizoval model dopravní sítě pro testující i reálnou sadu dat. Otázka oponenta RNDr. Pavla Popely Ph.D. na výhody implementace v softwaru GAMS byla vhodně zodpovězena. Byl uspokojivě diskutován potenciál řešení podobné úlohy na datech z Brna. Autor dovysvětlil použitý koeficient informovanosti řidiče.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record