Show simple item record

Visualization of scalar fields by back-to-front method

dc.contributor.advisorMartišek, Daliboren
dc.contributor.authorGurecká, Hanaen
dc.date.accessioned2020-07-20T18:58:58Z
dc.date.available2020-07-20T18:58:58Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationGURECKÁ, H. Vizualizace skalárních polí metodou back-to-front [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other125349cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192388
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na metody zobrazování skalárních dat v pevné datové mřížce, konkrétně dat získaných užitím fluorescenčního konfokálního mikroskopu. Teoretická část textu začíná představením fungování konfokálních mikroskopů a zasazení problematiky zkoumaných grafických metod do matematického kontextu. Následující kapitola se věnuje odvození integrálu pro zobrazování objemů a z něj vyplývající back-to-front metodu. Teoretická část je zakončena představením metod vhodných pro zobrazování trojrozměrných skalárních dat při použití back-to-front algoritmu. V praktické části je pak popsán implementovaný algoritmus.en
dc.description.abstractThis master’s thesis is focused on scalar data in rigid data mesh imaging. In particular the data are acquired from fluorescent confocal microscope. The theoretical part begins with introduction to confocal microscopy followed by putting the subject of examined graphical methods in mathematical context. Next chapter is devoted to volume rendering integral derivation and consequent back-to-front method. The theoretical part is finalized by introduction of methods suitable for rendering 3D scalar fields using back-to-front algorithm. In the practical part the implemented algorithm is described.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKonfokální mikroskopieen
dc.subjectlineární prostoryen
dc.subjectprojektivní prostoryen
dc.subjectintegrál pro zobrazování objemůen
dc.subjectmetoda back-to-fronten
dc.subjectBresenhamův algoritmusen
dc.subjectConfocal microscopycs
dc.subjectlinear spacescs
dc.subjectprojective spacescs
dc.subjectvolume rendering integralcs
dc.subjectback-to-front methodcs
dc.subjectBresenham algorithmcs
dc.titleVizualizace skalárních polí metodou back-to-fronten
dc.title.alternativeVisualization of scalar fields by back-to-front methodcs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-15cs
dcterms.modified2020-07-15-15:35:17cs
thesis.disciplineMatematické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid125349en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.20 20:58:58en
sync.item.modts2020.07.16 08:15:03en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeDruckmüller, Miloslaven
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Šlapal, CSc. (předseda) prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Luděk Nechvátal, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Jiří Tomáš, Dr. (člen) doc. Mgr. Pavel Řehák, Ph.D. (člen) Prof. Bruno Rubino (člen) Assoc. Prof. Matteo Colangeli (člen) Assoc. Prof. Massimiliano Giuli (člen)cs
but.defenceStudent introduced her diploma thesis to the committee members and explained the fundaments of his topic called Visualization of scalar fields by back-to-front method. She answered all the oponent's and the commette members questions satisfactorily.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record