Show simple item record

Production of corner cover

dc.contributor.advisorŽák, Ladislavcs
dc.contributor.authorHrdina, Vojtěchcs
dc.date.accessioned2020-07-20T18:59:00Z
dc.date.available2020-07-20T18:59:00Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationHRDINA, V. Výroba rohové krytky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other125606cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192401
dc.description.abstractPráce předkládá návrh vstřikovací formy pro výrobu rohové krytky, která je určena k ochraně reproboxu proti mechanickému poškození. Byly zhodnoceny technologické možnosti výroby krytky, z dostupných technologií byla zvolena technologie vstřikování plastů. V první, teoretické části jsou nejdříve popsány plasty obecně a následuje studie technologie vstřikování. V praktické části je provedena volba vhodného materiálu pro zadanou součást a následuje kompletní návrh vstřikovací formy. Výsledná forma je dvojnásobná se studeným vtokovým systémem. V poslední části je návrh zhodnocen z technicko - ekonomického hlediska.cs
dc.description.abstractThe project elaborated design of injection mould for production of corner cover, which serves to protect a reprobox from mechanical damage. The production possibilities were considered at the beginning. The injection molding technology was chosen from available technologies. The first part of the thesis is theoretic, plastics and injection molding are investigated. The choice of suitable polymer and the entire draft of mold is in the second part of thesis. The final mold is two-cavity with cold runner system. The technical and economic assessment of the proposal is carried out in the last part of thesis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectrohová krytkacs
dc.subjectvstřikovací formacs
dc.subjecttechnologie vstřikování plastůcs
dc.subjectvstřikovací strojcs
dc.subjectnávrhcs
dc.subjectcorner coveren
dc.subjectinjection molden
dc.subjectinjection molding technologyen
dc.subjectinjection moulding machineen
dc.subjectproposalen
dc.titleVýroba rohové krytkycs
dc.title.alternativeProduction of corner coveren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-15cs
dcterms.modified2020-07-15-12:44:49cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid125606en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.20 20:58:59en
sync.item.modts2020.07.16 08:17:38en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeOhnišťová, Petracs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Milan Forejt, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (místopředseda) Ing. Miroslav Jopek, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Dohnal, Ph.D. (člen) Ing. Barbora Kudláčová (člen) Ing. Jiří Tomášek, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval komisi výstupy a závěry své práce a zodpověděl dotazy oponenta. Dále byly studentovi položeny následující otázky: 1. Jakou funkci má vyráběná součást z hlediska pevnostního a šlo by využít i jiného materiálu? (otázka byla zodpovězena) 2. Lze danou součást vyrábět i jinou metodou (v závislosti na vyráběné sérii)? (otázka byla částečně zodpovězena) 3. Šel by podle návrhu na výrobním výkrese vyrobit tvárník a tvárnice? (otázka byla zodpovězena) 4. Vysvětlete některé zakótované rozměry na výkresech (R 8,00). (otázka byla částečně zodpovězena) 5. Vysvětlete v práci uvedené závislosti vrubové houževnatosti na teplotě pro dané materiály (str. 37). (otázka byla zodpovězena) 6. Vysvětlete na výkrese předepsanou všeobecnou přesnost „fH“. (otázka nebyla zodpovězena)cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record