Show simple item record

The influence of cast iron inoculation with bizmut containing inoculant on structure and mechanical properties

dc.contributor.advisorRoučka, Jaromírsk
dc.contributor.authorNyékyová, Dominikask
dc.date.accessioned2020-07-20T18:59:00Z
dc.date.available2020-07-20T18:59:00Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationNYÉKYOVÁ, D. Vliv očkování litiny očkovadly s obsahem vizmutu na strukturu a mechanické vlastnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other125732cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192402
dc.description.abstractDiplomová práca sa zaoberá modifikáciou a očkovaním liatiny s guľôčkovým grafitom, vplyvom chemického zloženia na tvar a veľkosť vylúčeného grafitu, podiel feritu a perlitu v štruktúre. Cieľom praktickej časti bolo zistiť vplyv očkovadla s bizmutom (SMW 605) na štruktúru a mechanické vlastnosti feritickej liatiny GJS 400-15. Ďalej sa skúmal charakter rozpúšťania očkovacieho telieska používaného pri spôsobe očkovania in-mould. Na vzorkách sa prevádzala skúška ťahom, skúška rázom v ohybe, meranie tvrdosti a na metalurgických výbrusoch sa hodnotila štruktúra, ďalej množstvo a tvar vylúčeného grafitu pomocou normy ČSN EN ISO 945-1.sk
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the modification and inoculation of cast iron with spheroidal graphite, the influence of the chemical composition on the shape and size of the graphite nodules and ferrite/perlite ratio in the structure. The aim of the practical part was to determine the effect of inoculant containing bismuth (SMW 605) on microstructure and mechanical properties of ferritic ductile cast iron GJS 400-15. The dissolving time of mold inoculant was further investigated. The samples were subjected to a tensile test, Charpy impact test, hardness test and graphite morphology and ferrite/perlite examination using standard ČSN EN ISO 945-1.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectliatina s guľôčkovým grafitomsk
dc.subjectGJS 400-15sk
dc.subjectočkovaniesk
dc.subjectbizmutsk
dc.subjectSMW 605sk
dc.subjectočkovanie in-mouldsk
dc.subjectductile cast ironen
dc.subjectGJS 400-15en
dc.subjectinoculationen
dc.subjectbismuthen
dc.subjectSMW 605en
dc.subjectin-mould inoculationen
dc.titleVliv očkování litiny očkovadly s obsahem vizmutu na strukturu a mechanické vlastnostisk
dc.title.alternativeThe influence of cast iron inoculation with bizmut containing inoculant on structure and mechanical propertiesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-15cs
dcterms.modified2020-07-15-12:55:39cs
thesis.disciplineSlévárenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid125732en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.20 20:59:00en
sync.item.modts2020.07.16 08:24:58en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeNavrátil, Františeksk
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Ladislav Zemčík, CSc. (předseda) prof. Ing. Milan Horáček, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. (člen) doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vít Jan, Ph.D. (člen) Ing. Radek Vondráček (člen)cs
but.defenceStudentka Dominika Nyékyová svou prezentací seznámila zkušební komisi s obsahem práce. Práce byla přednesena ve stanoveném čase. K práci byly vzneseny připomínky a následující otázky: U očkovadla 216 byl z jakého důvodu menší podíl feritu? nezodpovězeno Jaké vlivy se projevily, nebo neprojevily ve vašich případech odlitků a jejich odlévání? částečně zodpovězeno Můžete mi povědět o ekonomické stránce očkovadel? částečně zodpovězeno I když nebyly výsledky takové, jaké jste předpokládali, dali by se vzorky nějakým způsobem upravit, aby odpovídali požadavkům? zodpovězeno Máte vypočítané statistické údaje, které v prezentaci nemáte?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record