Show simple item record

Proposal for Changes of Organizational Structure in a Small Company

dc.contributor.advisorKonečná, Zdeňkacs
dc.contributor.authorKoukalová, Veronikacs
dc.date.accessioned2020-07-20T19:55:52Z
dc.date.available2020-07-20T19:55:52Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationKOUKALOVÁ, V. Návrh změny organizační struktury malého podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other127510cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192421
dc.description.abstractPředkládaná práce se zabývá organizační strukturou vybraného podniku. Navržena je tak, aby účinně reflektovala jeho současné potřeby. Návrh změn je realizován na základě analýzy stávajícího stavu zkoumané podnikové oblasti, přičemž klíčovými zdroji analýzy byly sekundární zdroje ve formě interních materiálů a data získaná pozorováním a rozhovory s vedením podniku. Hlavním výstupem této práce je návrh nové organizační struktury, která je žádoucí pro zabezpečení bezproblémového chodu podniku, a to zejména účinnější kooperaci mezi členy vedení spočívající především ve vymezení kompetencí a vzájemné komunikaci.cs
dc.description.abstractThe work deals with the organizational structure of the selected company. Organizational structure is designed to effectively reflect current needs. The proposed changes are implemented based on an analysis of the current state of the researched business area. The key sources of analysis were secondary sources in the form of internal materials and data obtained by observations and interviews with management. The main output of this work is the design of a new organizational structure, which is necessary to ensure the smooth running of the company, especially more effective cooperation between members of management consisting mainly of defining competencies and mutual communication.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectorganizační strukturacs
dc.subjectorganizační změnacs
dc.subjectpracovní pozicecs
dc.subjectkomunikacecs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectOnganizational structureen
dc.subjectorganizational changeen
dc.subjectworking positionen
dc.subjectcommunicationen
dc.subjectSWOT analyseen
dc.titleNávrh změny organizační struktury malého podnikucs
dc.title.alternativeProposal for Changes of Organizational Structure in a Small Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-16cs
dcterms.modified2020-07-17-07:48:50cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid127510en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.20 21:55:52en
sync.item.modts2020.07.18 08:14:11en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeGábriš, Michalcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (místopředseda) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Fojtů, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky oponenta - zodpovězeno Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. Jaká je struktura suchozemských a vodních produktů? Zodpovězeno. Proč začala sezóna v červnu? Zodpovězeno. Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. Uvádíte ASANU jako informační systém, ale je velmi nákladná. Proč jste zvolila tento IS? Zodpovězeno. Jak se tým mění před sezónou a po sezóně? Zodpovězeno. doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA Z čeho vychází Vaše časové odhady v práci? Zodpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programProcesní managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record