Show simple item record

Personell Plan Proposal for a Company Development

dc.contributor.advisorKonečná, Zdeňkacs
dc.contributor.authorHorák, Dominikcs
dc.date.accessioned2020-07-20T19:55:52Z
dc.date.available2020-07-20T19:55:52Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationHORÁK, D. Návrh personálního plánu pro rozvoj společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other127783cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192426
dc.description.abstractBakalářská práce se zaměřuje na reorganizaci výroby malého podniku, s tím související rozšíření, změnu organizační struktury pro zlepšení pracovních podmínek a zavedení nového produktu do portfolia firmy. V práci se též zaměřuji na analýzu současného stavu firmy, analýzu interního a externího prostředí pomocí metody SWOT a Porterovy analýzy pěti sil. Součástí práce je i finanční zhodnocení provedení změn.cs
dc.description.abstractThe bachelor's thesis focuses on the reorganization of small business production and the related expansion and change of organizational structure to improve working conditions and introduce a new product in the company's portfolio. In my work I also focus on the analysis of the current state of the company, the analysis of the internal and external environment using the SWOT method and Porter's analysis of the five forces. Part of the work is also a financial evaluation of the implementation of changes.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFinanční zhodnocenícs
dc.subjectlayoutcs
dc.subjectorganizační strukturacs
dc.subjectpodnikatelský pláncs
dc.subjectproduktcs
dc.subjectvýrobacs
dc.subjectFinancial evaluationen
dc.subjectlayouten
dc.subjectorganizational structureen
dc.subjectbusiness planen
dc.subjectproducten
dc.subjectproductionen
dc.titleNávrh personálního plánu pro rozvoj společnostics
dc.title.alternativePersonell Plan Proposal for a Company Developmenten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-16cs
dcterms.modified2020-07-17-07:48:49cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid127783en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.20 21:55:52en
sync.item.modts2020.07.18 08:16:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKaňovská, Luciecs
dc.description.markFcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (místopředseda) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Fojtů, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky vedoucího - zodpovězeno otázky oponenta - zodpovězeno doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA Název v posudku neodpovídá názvu ve shrnutí. Vysvětlete. Nezodpovězeno. SWOT matice - příležitosti jsou špatně formulovány, jde spíše o návrhy. Jak by měly být specifikovány? Částečně zodpovězeno. Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. Proč navrhujete výstavbu budovy, když měníte personální plán? Zodpovězeno. Na základě čeho jste určil konkurenční podniky? Zodpovězeno. Proč zde uvádíte čistou mzdu, když neznáte slevy na dani a další odpočty? Zodpovězeno. doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. Cíl práce je odlišný od zadání. Není splněno zadání a ani cíl. Nezodpovězeno.cs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
but.programProcesní managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record