Show simple item record

Parameter Visualization of Multichannel Audio System in Web Browser

dc.contributor.advisorSzőke, Igorcs
dc.contributor.authorLach, Martincs
dc.date.accessioned2020-07-20T19:57:48Z
dc.date.available2020-07-20T19:57:48Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationLACH, M. Vizualizace parametrů mnohakanálového zvukového systému v internetovém prohlížeči [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other121837cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192428
dc.description.abstractTato práce se zabývá systémem na zpracování audia od firmy Audified. Tento vestavěný systém obsahuje Arm procesor, na kterém běží operační systém Linux. V současné době je ovládání parametrů (fantom, gain) komplikované - bez zpětné vazby. V této práci je popsaná tvorba server-klient aplikace, která umožní snadné nastavení zmíněných parametrů a rovnou zobrazí jejich efekt.cs
dc.description.abstractThis work deals with Audified Audio Processing System. This embedded system includes an Arm processor running the Linux operating system. At present, parameter control (phantom, gain) is complicated, without feedback. In this work, the creation of server - client application, which will allow easy setting of the mentioned parameters and will show their effect, is described.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectzpracování zvukucs
dc.subjectArmcs
dc.subjectembeded systemcs
dc.subjectLinuxcs
dc.subjectklientcs
dc.subjectservercs
dc.subjectjavascriptcs
dc.subjectc++cs
dc.subjectjsoncs
dc.subjectbootstrapcs
dc.subjectaudio processingen
dc.subjectArmen
dc.subjectembedded systemen
dc.subjectLinuxen
dc.subjectclienten
dc.subjectserveren
dc.subjectjavascripten
dc.subjectc++en
dc.subjectjsonen
dc.subjectbootstrapen
dc.titleVizualizace parametrů mnohakanálového zvukového systému v internetovém prohlížečics
dc.title.alternativeParameter Visualization of Multichannel Audio System in Web Browseren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-16cs
dcterms.modified2020-07-17-14:44:24cs
thesis.disciplineInformační systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid121837en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.20 21:57:48en
sync.item.modts2020.07.18 08:13:05en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeGlembek, Ondřejcs
dc.description.markFcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Mgr. Lukáš Holík, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Oponent hodnotil práci stupněm 2C. Komise však shledala nedostatky práce natolik závažné, že se práci rozhodla hodnotit jako nevyhovující.Komise si myslí, že předložená práce nesplňuje základní požadavky na diplomovou práci. Otázky u obhajoby: Proč jste testoval shodnost signálů v audacity?  Nešlo jednoduše načíst vzorky pomocí Matlab/C++/python/perl a porovnat pole?cs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record