Show simple item record

Speech Technology Application in Pronunciation Training and Foreign Language Learning

dc.contributor.advisorSzőke, Igoren
dc.contributor.authorBarotová, Štěpánkaen
dc.date.accessioned2020-07-20T19:57:49Z
dc.date.available2020-07-20T19:57:49Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationBAROTOVÁ, Š. Využití řečových technologií při výuce výslovnosti cizích jazyků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other129253cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192435
dc.description.abstractTato diplomová práce pojednává o využití algoritmu Dynamic Time Warping (DTW) pro automatické hodnocení výslovnosti anglického jazyka. Práce se zaměřuje na vylepšení již existující aplikace pro výuku výslovnosti, a to ve třech oblastech: uživatelské rozhraní, samotný algoritmus a korektivní zpětná vazba uživateli. První část se věnuje přehledu technik používaných v této oblasti, následně je představen nový design uživatelského rozhraní, popsán navržený systém a experimenty. Experimenty se zaměřují na problematiku detekce chyb na úrovni fonémů, na detekci chyb v primárním důrazu na úrovni slabik a na hodnocení intonace na úrovni slov. Všechny použité metody jsou navrženy tak, aby poskytovaly korektivní zpětnou vazbu uživateli. V poslední části je popsáno, jak byly všechny tři vylepšené oblasti aplikace otestovány.en
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with automatic English pronunciation assessment and error detection based on the Dynamic Time Warping (DTW) algorithm. It focuses on the improvement of an existing pronunciation training application and it proposes three areas of improvement: user interface, algorithm and corrective feedback. After various methods used for pronunciation assessment are discussed in the first part, the new design is introduced, the proposed system is described and three sets of experiments are performed. The experiments focus on phoneme-level error detection, syllable-level primary stress error detection and word-level intonation assessment and they are designed to be able to provide corrective feedback to the user. The last part of the thesis describes how all three areas of improvement were tested.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectrozpoznávání řečien
dc.subjecthodnocení výslovnostien
dc.subjectdetekce chyb ve výslovnostien
dc.subjecttrénování výslovnostien
dc.subjectvýuka cizích jazykůen
dc.subjectdynamic time warpingen
dc.subjectdetekce chyb v důrazuen
dc.subjecthodnocení intonaceen
dc.subjectspeech recognitioncs
dc.subjectpronunciation assessmentcs
dc.subjectpronunciation error detectioncs
dc.subjectpronunciation trainingcs
dc.subjectforeign language learningcs
dc.subjectdynamic time warpingcs
dc.subjectstress error detectioncs
dc.subjectintonation assessmentcs
dc.titleVyužití řečových technologií při výuce výslovnosti cizích jazykůen
dc.title.alternativeSpeech Technology Application in Pronunciation Training and Foreign Language Learningcs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-17cs
dcterms.modified2020-07-17-14:44:57cs
thesis.disciplineInteligentní systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid129253en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.20 21:57:49en
sync.item.modts2020.07.18 08:17:15en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeŽmolíková, Kateřinaen
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Lukáš Burget, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Ing. Michal Hradiš, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) Ing. Filip Orság, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka nejprve prezentovala výsledky, kterých dosáhla v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studentky na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: V práci zmiňujete, že největší prostor pro zlepšení aplikace je v oblasti algoritmů hodnocení výslovnosti. Jakým způsobem by tyto algoritmy šly vylepšit? Pokud byste na práci pokračovala další rok, jakým směrem byste se v této oblasti vydala? Jakým způsobem se zvažuje nasazení Vaší aplikace? Co má Vaše aplikace přinést uživateli? Na kolika uživatelích jste provedla průzkum použitelnosti Vaši aplikace? Můžete popsat nástroje které jste použila pro vývoj Vaši aplikace?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record