Show simple item record

Network Traffic Generator for Testing of Packet Classification Algorithms

dc.contributor.advisorMatoušek, Jiříen
dc.contributor.authorJaneček, Daviden
dc.date.accessioned2020-07-20T19:57:50Z
dc.date.available2020-07-20T19:57:50Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationJANEČEK, D. Generátor síťového provozu pro testování klasifikačních algoritmů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other129255cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192437
dc.description.abstractPokrok při zdokonalování klasifikačních algoritmů je zpomalován nedostatkem dat potřebných pro testování. Reálná data je obtížné získat z důvodu bezpečnosti a ochrany citlivých informací. Existují však generátory syntetických sad pravidel, jako například ClassBench-ng. K vyhodnocení správného fungování, propustnosti, spotřeby energie a dalších vlastností klasifikačních algoritmů je zapotřebí také vhodný síťový provoz. Tématem této práce je tvorba takového generátoru síťového provozu, který by umožnil testování těchto vlastností v kombinaci s IPv4, IPv6 a OpenFlow1.0 pravidly vygenerovanými ClassBench-ng. Práce se zabývá různými způsoby, jak toho dosáhnout, které vedly k vytvoření několika verzí generátoru. Vlastnosti jednotlivých verzí byly zkoumány řadou experimentů. Implementace byla provedena pomocí jazyku Python. Nejvýznamnějším výsledkem je generátor, který využívá principů několika zkoumaných přístupů k dosažení co nejlepších vlastností. Dalším přínosem je nástroj, který bylo nutné vytvořit pro analýzu užitých sad klasifikačních pravidel a vyhodnocení vlastností vygenerovaného síťového provozu.en
dc.description.abstractEfforts to improve classification algorithms are being slowed down by lack of data required for testing. For confidentiality and security reasons it is difficult to obtain real data. Good rule set generation tools, such as ClassBench-ng, exist. However, in order to evaluate proper functioning, throughput, power consumption, and other properties of packet classification algorithms, it is necessary to also use network traffic. Subject of this thesis is creating a network traffic generator that would allow for testing of such properties using IPv4, IPv6, and OpenFlow1.0 rules created by ClassBench-ng. The work explores different ways to achieve this, which resulted in several versions of the generator. Those were experimented with and evaluated. Implementation was done using Python. The primary result is a generator combining multiple approaches to achieve the best properties of created header traces. Another contribution of this thesis is a tool that was necessary to create for analyzing rule sets and evaluating generated header traces.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectGenerování síťového provozuen
dc.subjectklasifikace paketůen
dc.subjectpočítačové sítěen
dc.subjectOpenFlowen
dc.subjectClassBench-ng.en
dc.subjectNetwork traffic generationcs
dc.subjectpacket classificationcs
dc.subjectcomputer networkscs
dc.subjectOpenFlowcs
dc.subjectClassBench-ng.cs
dc.titleGenerátor síťového provozu pro testování klasifikačních algoritmůen
dc.title.alternativeNetwork Traffic Generator for Testing of Packet Classification Algorithmscs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-17cs
dcterms.modified2020-07-17-14:44:57cs
thesis.disciplinePočítačové sítě a komunikacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid129255en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.20 21:57:49en
sync.item.modts2020.07.18 08:14:55en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeOrsák, Michalen
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (místopředseda) Ing. Matěj Grégr, Ph.D. (člen) Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Kekely, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm výborně. Otázky u obhajoby: Jakým způsobem je zaručeno, že výsledný algoritmus kombinovaného generátoru hlaviček bude produkovat správné správné pokrytí? Je možné iterováním zjistit jaké hodnoty parametrů vašeho algoritmu (overlap_focus, search_limit, num_headers) jsou pro danou sadu pravidel nejvhodnější?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record