Show simple item record

Architecture Information for LLVM Compiler Optimizations

dc.contributor.advisorHruška, Tomášen
dc.contributor.authorSvoboda, Janen
dc.date.accessioned2020-07-20T19:57:54Z
dc.date.available2020-07-20T19:57:54Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationSVOBODA, J. Informace o architektuře pro optimalizace v překladači LLVM [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other129281cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192463
dc.description.abstractTato práce se zabývá automatickou extrakcí informací o architektuře procesoru z jazyka CodAL. Získané informace jsou využity jako základ pro cenový model optimalizátoru překladače LLVM. V rámci práce vznikl nový systém, který vytváří cenový model, převádí jej do C++ kódu a sestavuje do dynamické knihovny. Tato knihovna je za běhu načtena překladačem a využita pro přesnější rozhodování o přínosech jednotlivých optimalizací. Výsledkem práce je průměrné 14% snížení velikosti strojového kódu programů a až 68% zlepšení výkonu generovaného kódu.en
dc.description.abstractThis thesis deals with the automatic extraction of processor architecture information from the CodAL language. Extracted information is used as the base for a cost model of the optimizer in the LLVM compiler. In this thesis, a new system was implemented, that creates the cost model, transforms it into a C++ code and compiles it into a dynamic library. This library is loaded at run-time by the compiler and used for better decision-making during the optimization process. The system achieves an average reduction in program code size of 14% and up to 68% improvement in the performance of the generated code.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpřekladačen
dc.subjectoptimalizaceen
dc.subjectcenový modelen
dc.subjectprocesoren
dc.subjectarchitekturaen
dc.subjectCodasipen
dc.subjectCodALen
dc.subjectLLVMen
dc.subjectcompilercs
dc.subjectoptimizationcs
dc.subjectcost modelcs
dc.subjectprocessorcs
dc.subjectarchitecturecs
dc.subjectCodasipcs
dc.subjectCodALcs
dc.subjectLLVMcs
dc.titleInformace o architektuře pro optimalizace v překladači LLVMen
dc.title.alternativeArchitecture Information for LLVM Compiler Optimizationscs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-14cs
dcterms.modified2020-07-17-14:40:14cs
thesis.disciplineInteligentní systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid129281en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.20 21:57:54en
sync.item.modts2020.07.18 08:13:35en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeDolíhal, Luděken
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Lukáš Burget, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) Ing. Michal Hradiš, Ph.D. (člen) Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Rozman, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: Je navrhované řešení použitelné i pro 64-bitové architektury? Kde je hlavní přínos vaši práce? Jaké parametry cílové architektury jsou nejvíc relevantní? Jde systém aplikovat i pro procesory, které nevyvinul CodaSip? Může mít váš systém dopad na existující rozšířené překladače?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record