Show simple item record

Mobile Application for Automatic Recording of Chess Games

dc.contributor.advisorČadík, Martincs
dc.contributor.authorJiruška, Adamcs
dc.date.accessioned2020-07-20T19:57:55Z
dc.date.available2020-07-20T19:57:55Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationJIRUŠKA, A. Mobilní aplikace pro automatický záznam šachové partie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other129283cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192465
dc.description.abstractPráce se zabývá tvorbou aplikace pro mobilní zařízení, která zaznamenává průběh šachové partie. K tomu využívá rozpoznávání obrazu z kamery zařízení, jež zpracovává. Šachové figurky jsou rozpoznávány pomocí neuronové sítě. Aplikace má využití v záznamu tréninkových nebo i soutěžních partií a jejich následné analýze. Pro analýzu poskytuje zápis partie ve standardní šachové notaci. K partiím si také hráči mohou dávat různé poznámky.cs
dc.description.abstractThis thesis is focused on making application for mobile devices, which records progress of chess game. This is achieved by image recognition on input from camera. Chess figures are classified by neural network. Usage of application is during training or real matches to record games and then for analyzing these games. For analyzing, my application offers record in standard algebraic notation. User can also add notes to every game.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectšachycs
dc.subjectOpenCVcs
dc.subjectkonvoluční neuronové sítěcs
dc.subjectrozpoznávání obrazucs
dc.subjectaplikace pro mobilní zařízenícs
dc.subjectchessen
dc.subjectOpenCVen
dc.subjectconvolutional neural networksen
dc.subjectimage recognitionen
dc.subjectapplication for mobile devicesen
dc.titleMobilní aplikace pro automatický záznam šachové partiecs
dc.title.alternativeMobile Application for Automatic Recording of Chess Gamesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-17cs
dcterms.modified2020-07-17-14:44:57cs
thesis.disciplineInformační systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid129283en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.20 21:57:54en
sync.item.modts2020.07.18 08:14:26en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeBobák, Petrcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Veselý, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm D. Otázky u obhajoby: Byla data před vstupem do sítě nějak předzpracována? Jaká je předpokládaná velikost vzorku na vstupu sítě? Experimentoval jste u zkoumaných architektur s augmentací dat, optimalizátorem, případně learning rate a dalšími hyperparametry? V textu zmiňujete, že jste vytvořil přibližně 100 různých typů sítí a každou trénoval třemi různými způsoby. Čím se architektury lišily a o jaké tři způsoby trénování se jednalo? Je ve Vašem řešení u predikce tahů využita znalost o pravidlech šachu jak zmiňujete v návrhu systému? Pokud ano, jak a kde pravidla aplikujete? V textu letmo zmiňujete, že jste vytvořil model pro klasifikaci prázdného a obsazeného políčka. Jak tento model využíváte v navrženém systému? Dataset jste si fotil sám? Jak by si vaše řešení poradilo s jinými typy šachových figur? Záleží nějak na úhlu snímání dané šachovnice?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record