Show simple item record

Augmented Reality in Cockpit

dc.contributor.advisorZemčík, Pavelen
dc.contributor.authorTabášek, Michalen
dc.date.accessioned2020-07-20T19:57:56Z
dc.date.available2020-07-20T19:57:56Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationTABÁŠEK, M. Upravená realita v kokpitu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other129288cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192470
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá využitím rozšířené reality v letectví. V této oblasti se zaměřuje na kontrolní seznamy v kokpitu využívané ve všech fázích letu k zajištění vykonání všech důležitých úkonů. Pro tento účel je vyvinuta mobilní aplikace, jejímž cílem je provést pilota krok po kroku kontrolním seznamem. Každý krok vyžaduje provedení určitého úkonu na konkrétním letovém nástroji nacházejícím se v kokpitu letadla. Příslušný letový nástroj spojený s aktivním úkolem je identifikován a označen vhodnou vizualizací. Experimentální aplikace je implementována s využitím herního nástroje Unity a AR Foundation frameworku. Implementovaná aplikace byla testována během letu s pozitivní zpětnou vazbou od účastníků testování. en
dc.description.abstractThis thesis deals with the usage of augmented reality in aviation. In this area, it focuses on the cockpit checklist used in each flight phase to ensure that all important tasks are performed. An experimental mobile application is developed to guide the pilot step by step through the cockpit checklist. Each step requires some action to be performed on a particular flight instrument located in the aircraft cockpit. The appropriate flight instrument, associated with the active task, is identified and tagged with a suitable visualization. The experimental application is implemented using the Unity engine and the AR Foundation framework. The implemented application has been tested during flight with positive feedback from participants. cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRozšířená realitaen
dc.subjectUnityen
dc.subjectiPhoneen
dc.subjectiOSen
dc.subjectAR Foundationen
dc.subjectC#en
dc.subjectletectvíen
dc.subjectkontrolní seznam kokpitu.en
dc.subjectAugmented realitycs
dc.subjectUnitycs
dc.subjectiPhonecs
dc.subjectiOScs
dc.subjectAR Foundationcs
dc.subjectC#cs
dc.subjectaviationcs
dc.subjectcockpit checklist.cs
dc.titleUpravená realita v kokpituen
dc.title.alternativeAugmented Reality in Cockpitcs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-15cs
dcterms.modified2020-07-17-14:42:11cs
thesis.disciplinePočítačové a vestavěné systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid129288en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.20 21:57:56en
sync.item.modts2020.07.18 08:17:26en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeŠolony, Mareken
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) RNDr. Milan Češka, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Kekely, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných, např. vysvětlil připomínky oponenta ohledně neefektivity implementace na úrovni zdrojových kódů. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm velmi dobře. Otázky u obhajoby: Ako náročné by bolo nahradiť súčasné trackovanie systémom bez použitia markerov? Čo je zdrojom problémov stability trackovania aplikácie? Ako by ste to vyriešili? Co by obnášela snaha o získání certifikace vámi implementovaného řešení?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record