Show simple item record

Optimization of the Production Process using Prediction Simulation

dc.contributor.advisorVidecká, Zdeňkacs
dc.contributor.authorPechánek, Davidcs
dc.date.accessioned2020-07-21T06:55:16Z
dc.date.available2020-07-21T06:55:16Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationPECHÁNEK, D. Optimalizace výrobního procesu s využitím prediktivní simulace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other127315cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192543
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá analýzou současné podoby výrobního procesu a návrhem na jeho zlepšení za použití prediktivní simulace. V teoretické části práce jsou popsány základní pojmy spojené s procesním řízením organizace. Dále je teoretická část zaměřena na výrobní procesy a metodiku simulačních projektů spojených s tvorbou digitálního dvojčete procesu. V analytické části je nejprve představen výrobní podnik a je zde provedena globální analýza procesů. Poté je zde zanalyzován konkrétní výrobní proces, který bude optimalizován. V části návrhové jsou popsány simulační modely současné i navrhované podoby procesu a jsou zde zhodnoceny přínosy navrhovaného řešení.cs
dc.description.abstractThis bachelor's work looks at analysing the current form of the manufacturing process and proposing to improve it using predictive simulation. The theoretical part of the work describes the basic concepts associated with the organisation's procedural management. Furthermore, the theoretical part focuses on the production processes and methodology of simulation projects associated with the creation of the process's digital twin. In the analysis section, the production business is first presented and a global process analysis is carried out. A specific production process, which will be optimised is then analysed here. The design section describes simulation models of the current and proposed form of the process and evaluates the benefits of the proposed solution.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOptimalizace procesucs
dc.subjectsimulační projektcs
dc.subjectdigitální dvojče procesucs
dc.subjectvýrobní procescs
dc.subjectštíhlá výrobacs
dc.subjectProcess optimizationen
dc.subjectsimulation projecten
dc.subjectprocess digital twinen
dc.subjectproduction processen
dc.subjectlean manufacturingen
dc.titleOptimalizace výrobního procesu s využitím prediktivní simulacecs
dc.title.alternativeOptimization of the Production Process using Prediction Simulationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-17cs
dcterms.modified2020-07-21-07:13:23cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid127315en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.21 08:55:16en
sync.item.modts2020.07.21 08:15:42en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeRompotl, Jaroslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceprof. Koráb (poznámka): Bakalářská práce má charakter diplomové práce. Nejen z hlediska obsahu a hmotnosti, ale také z hlediska potenciálu. Ing. Ptáček: Společnost je součástí nadnárodní skupiny. Jaké? Nejedná se o dceřinou společnost automobilky? - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programProcesní managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record