Show simple item record

Proposal of Modifications of the Marketing Mix in the Selected Company

dc.contributor.advisorMilichovský, Františekcs
dc.contributor.authorVojta, Lukášcs
dc.date.accessioned2020-07-21T06:55:16Z
dc.date.available2020-07-21T06:55:16Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationVOJTA, L. Návrh úprav marketingového mixu ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other127319cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192544
dc.description.abstractBakalářská práce vytváří návrhy na změny v marketingového mixu vybrané společnosti na základě provedených analýz současného marketingového mixu. Práce je rozdělena na teoretickou, analytickou a návrhovou část. Teoretická část definuje teoretické pojmy z oblasti marketingu a vybrané metody analýzy společnosti. V analytické části je vybraná společnost charakterizována a jsou provedeny jednotlivé analýzy. V návrhové části jsou poté vysloveny vlastní návrhy na úpravu marketingového mixu v dané společnosti.cs
dc.description.abstractBachelor thesis makes proposals of modifications in marketing mix of selected company based upon analysis of current marketing mix. Thesis is divided into theoretical, analytical and proposal part. Theoretical part defines theoretical concepts in marketing and several analytical methods used for the company analysis. Analytical part consists of characterization of the selected company and analysis execution. Proposal part is focused on proposing changes in marketing mix of the selected company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmarketingcs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subject4Pcs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectPorterova analýzacs
dc.subjectmarketingen
dc.subjectmarketing mixen
dc.subject4Pen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectPorter analysisen
dc.titleNávrh úprav marketingového mixu ve vybrané společnostics
dc.title.alternativeProposal of Modifications of the Marketing Mix in the Selected Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-17cs
dcterms.modified2020-07-21-07:13:24cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid127319en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.21 08:55:16en
sync.item.modts2020.07.21 08:14:00en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeMráček, Pavelcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (místopředseda) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Fojtů, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky vedoucího - zodpovězeno otázky oponenta - zodpovězeno Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. Proč jste použil analýzu 7S a jak jste s ní pracoval v návrzích? Co jste z ní využil? Zodpovězeno. SWOT matice - zlepšení marketingu, jde o faktor nebo návrh strategie? Částečně zodpovězeno. Strategické partnerství, e-commerce, jedná se o faktory nebo návrhy? Zodpovězeno. Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. Ve výzkumu jste zjistil, že si zákazníci přejí, aby firma provozovala e-shop. Ale zároveň respondenti uvádí, že by si nebyli schopni vybrat podlahu přes eshop. Jak vnímáte tento rozpor odpovědí? Zodpovězeno. doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. Jakého konkurenta vnímáte jako nejsilnějšího? Který by měl být vzorem pro firmu? Tento konkurent je zaměřen na trh B2B nebo B2C? Zodpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programProcesní managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record