Show simple item record

Preventive system against icing of overhead wires

dc.contributor.advisorGalas, Radovancs
dc.contributor.authorJaroš, Davidcs
dc.date.accessioned2020-07-21T06:55:27Z
dc.date.available2020-07-21T06:55:27Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationJAROŠ, D. Systémy proti námraze trolejových vedení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other121532cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192550
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá problematikou ochrany trolejových vedení před vznikem námrazy se zaměřením na chemické ošetření. Úvodní část práce je věnována popisu trolejového vedení a námrazy. Další části uvádí metody prevence proti vzniku námrazy na trolejových vedeních. Zde jsou popsány různé systémy nanášející látky proti vzniku námrazy. Závěrečná část je věnována shrnutí práce a analýze získaných poznatků.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with protection of overhead lines from icing with a focus on chemical treatment. The introductory part of the work focuses on the description of the overhead line and icing. The next part presents methods of prevention against icing on overhead lines. Various anti-icing systems and fluids are described here. The last part focuses on the result of this thesis and analyses the acquired knowledge.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectnámrazacs
dc.subjecttrolejové vedenícs
dc.subjectprevencecs
dc.subjectprotinámrazový systémcs
dc.subjecticingen
dc.subjectoverhead linesen
dc.subjectpreventionen
dc.subjectanti-icing systemen
dc.titleSystémy proti námraze trolejových vedenícs
dc.title.alternativePreventive system against icing of overhead wiresen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-20cs
dcterms.modified2020-07-20-15:14:30cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruovánícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid121532en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.21 08:55:27en
sync.item.modts2020.07.21 08:13:15en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeOmasta, Milancs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Mazal, CSc. (člen) Ing. Milan Omasta, Ph.D. (člen) Ing. David Nečas, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a zodpověděl dotazy: Otázky oponenta: 1. Popište mechanizmus, jakým jednotlivé skupiny látek omezují tvorbu námrazy na trolejovém drátě. Jak tyto mechanizmy korelují s účinností nanesené látky? – zodpovězeno Doplňující otázky: doc. Svoboda - Jakou strategii aplikují při nanášení dopravní podniky? - zodpovězeno doc. Mazal - Jak je to v případě dostupných zdrojů popisujících řešení v Rusku? - zodpovězeno dr. Omasta - Hydrofóbní účinek se pravděpodobně velmi rychle ztrácí po kontaktu s vodou. Můžete to komentovat? - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record