Show simple item record

Thin metal coating of polymer materials

dc.contributor.advisorNečas, Davidcs
dc.contributor.authorZatloukal, Filipcs
dc.date.accessioned2020-07-21T06:55:27Z
dc.date.available2020-07-21T06:55:27Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationZATLOUKAL, F. Nanášení tenkých kovových povlaků na polymerní materiály [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other124564cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192556
dc.description.abstractStudium poddajných kontaktů z pohledu tribologických vlastností je velmi komplikované, jelikož materiály, jako jsou polymery či pryže, se vyznačují velmi nízkou odrazivostí a elektrickou vodivostí. Tyto vlastnosti významně omezují možnosti použití konvenčních metod, které se využívají ke studiu tvorby mazacího filmu a toku maziva. Aby bylo možné zavedené metody využít, je nutné na neodrazivý povrch nanést tenkou odrazivou vrstvu. V této práci je provedena kritická rešerše aktuálních vědeckých prací zabývajících se nanášením povlaků na polymerní materiály a na základě analýzy dostupných technologií je vybrána metoda, kterou je na polydimethylsiloxanový (PDMS) vzorek nanesena tenká odrazivá vrstva různých kovů. Následně je představena studie proveditelnosti, jejímž cílem bylo objasnit, jakým způsobem nanesení vrstvy ovlivní třecí vlastnosti PDMS. Tato práce může výrazně přispět v oblasti studia poddajných kontaktů a to zejména z pohledu objasnění mechanismů mazání.cs
dc.description.abstractThe study of compliant contacts from a tribological standpoint is very complicated due to low reflectivity and electrical conductivity of materials such as polymers or rubber. These properties significantly limit the possibilities of using conventional methods which are being used to study the film formation and lubricant flow. To enable the use of the conventional methods it is necessary to apply a thin reflective layer on the non-reflective surface. This work evaluates the current literature dealing with the coating of polymeric materials. A method was chosen based on the analysis of the currently available technologies, which is used to apply a thin reflective layer on the polydimethylsiloxane sample. This part is followed by a feasibility study to clarify the effects of the coating on friction processes. This work can significantly contribute to the field of compliant contacts, especially in terms of clarifying the mechanisms of lubrication.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPoddajné kontaktycs
dc.subjectMazánícs
dc.subjectTloušťka mazacího filmucs
dc.subjectPovlakovánícs
dc.subjectPDMScs
dc.subjectSoft contactsen
dc.subjectLubricationen
dc.subjectFilm thicknessen
dc.subjectCoatingsen
dc.subjectPDMSen
dc.titleNanášení tenkých kovových povlaků na polymerní materiálycs
dc.title.alternativeThin metal coating of polymer materialsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-20cs
dcterms.modified2020-07-20-15:19:05cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruovánícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid124564en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.21 08:55:27en
sync.item.modts2020.07.21 08:13:31en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeFurmann, Deniscs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Mazal, CSc. (člen) Ing. Milan Omasta, Ph.D. (člen) Ing. David Nečas, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a zodpověděl dotazy: Otázky oponenta: 1. V práci uvádzate, že poddajný kontakt je taký, kde má aspoň jedno teleso malý modul pružnosti. Definujte prosím číselne malý modul pružnosti. - zodpovězeno 2. Na verifikačný experiment bola použitá hybridná metóda PVD-PECVD. Popíšte princíp metódy a zhodnoťte jej výhody a nevýhody. - zodpovězeno Doplňující otázky: doc. Svoboda - Jakým způsobem byla měřená změna drsnosti povrchu po nanesení povlaku? Jak vysvětlujete zhoršení jeho kvality? – zodpovězeno Má původní drsnost povrchu vliv na schopnost nanášení povlaku? Jaké tloušťky filmů předpokládáte při nanášení povlaků? – zodpovězeno doc. Koutný - Jsou Vámi uvažované metody nanášení závislé na typu kovu? Kategorizoval jste vlastnosti kovů pro nanášení? - zodpovězeno doc. Mazal - Kde je limit pro tenký kovový podklad? - zodpovězeno dr. Omasta - Jaké praktické nebo průmyslové aplikace se předpokládají v případě poddajných kontaktů? - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record