Show simple item record

Running-in of machine elements

dc.contributor.advisorŠperka, Petrcs
dc.contributor.authorRejent, Pavelcs
dc.date.accessioned2020-07-21T06:55:28Z
dc.date.available2020-07-21T06:55:28Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationREJENT, P. Záběh povrchů strojních součástí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other124574cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192558
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá vlivem změny topografie na průběh záběhu součásti. Cílem bylo vyhodnotit časovou změnu součinitele tření během záběhu pěti ocelových kuliček s různým opracováním povrchu. Experiment byl proveden při smíšeném mazání kontaktu. Dále bylo úkolem po určitých časových úsecích kontrolovat změnu parametrů topografie. Pro každý vzorek měla být také vyhodnocena tloušťka mazací vrstvy. Výstupem měření jsou grafy časového průběhu součinitele tření a časové změny vybraných parametrů topografie. Změna topografie byla také zaznamenána na křivkách nosného podílu povrchu a naměřená tloušťka mazacího filmu byla porovnána s predikovanou hodnotou. Práce rozšiřuje povědomí o průběhu záběhu a poskytuje porovnání pro opracování povrchu třemi různými druhy brusných papírů a změnu v chování součásti při záběhu po lapování či leštění.cs
dc.description.abstractThis bachelor’s thesis deals with the effect of topography change on the running-in of a machine element. The objective was to evaluate the time change of the friction coefficient during running-in of five steel balls with different surface treatment. The experiment was performed in mixed lubrication regime. There was also a task to measure the change of surface topography after a concrete time intervals. Another task was to evaluate a fluid film thickness for every steel ball. The output of the measurement are graphs containing the time function of friction coefficient and time change of selected surface topography parameters. The change of topography was also displayed on Abbott-Firestone curves and the fluid film evaluation was compared with the predicted value. The thesis improves knowledge about running-in process and provides comparison for surface machining by three different types of sandpaper and shown change in the behaviour of machine element after lapping or polishing.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectzáběhcs
dc.subjectopotřebenícs
dc.subjecttloušťka mazacího filmucs
dc.subjectsmíšené mazánícs
dc.subjectrunning-inen
dc.subjectwearen
dc.subjectfluid film thicknessen
dc.subjectmixed lubricationen
dc.titleZáběh povrchů strojních součástícs
dc.title.alternativeRunning-in of machine elementsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-20cs
dcterms.modified2020-07-20-15:35:17cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruovánícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid124574en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 13:08:25en
sync.item.modts2021.11.12 12:19:22en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKřupka, Jiřícs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D. (člen) Ing. Petr Šperka, Ph.D. (člen) Ing. Radovan Galas, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a zodpověděl dotazy: 1) Popište jednotlivé režimy mazání, které jsou zmíněny v bakalářské práci, charakterizujte vlastnosti použitého maziva PAO6 a uveďte příklady jeho použití v průmyslových aplikacích. - zodpovězeno 2) Vysvětlete způsob, jak byla získána veličina střední tloušťku mazacího filmu – h_av a co v práci reprezentuje. Dále uveďte výpočetní vztah pro predikci tloušťky mazacího filmu, popište jeho jednotlivé členy a vysvětlete jejich význam. - zodpovězeno 3) Popište experimentální zařízení EHD5, princip experimentální metody optické interferometrie spolu s procesem kalibrace. - zodpovězeno doc.Vrbka: Jak jste dodržoval režim mazání? Jak jste opracovávali kuličku, jak jste obráběli drážky, jak jste je směřovali? -zodpovězeno ing. Galas: Zvažovali jste změnu geometrie koule, které by ovlivnilo měření? - zodpovězeno ing. Koutecký: U 400 a 1200 je výraznější pokles průběhu experimentu, ale 600 je průběh konstantní? ing. Galas: Byla opakovatelnost experimentů?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record