Show simple item record

Design of single-purpose cutting machine for shortening of plant stems

dc.contributor.advisorVespalec, Arnoštcs
dc.contributor.authorŽižka, Jakubcs
dc.date.accessioned2020-07-21T06:55:28Z
dc.date.available2020-07-21T06:55:28Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationŽIŽKA, J. Konstrukční návrh jednoúčelového stroje na krácení rostlinných stébel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other124969cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192564
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem jednoúčelového stroje na krácení rostlinných stébel. Úkolem stroje je nastříhat již částečně zkrácená a listů zbavená pšeničná stébla na požadovanou délku. Provoz stroje je plně automatizován, obsluha pouze zajišťuje zásobování stroje polotovary, odebírá hotová stébla a kontroluje chod stroje. V práci je vypracována rešerše popisující existující technologie používané pro krácení rostlinných stébel, možnosti pohonu jednoúčelového stroje a možná řešení dopravy stébel. Součástí rešerše je také rozbor potřebných mechanických a fyzikálních vlastností pšeničných stébel. Následně je provedena analýza informací z rešeršní části práce a definování důležitých parametrů pro konstrukční rozvahu. V praktické části práce jsou vypracovány koncepty možných řešení jednotlivých konstrukčních uzlů a zdůvodnění volby jednotlivých řešení. Druhá část praktické části se zabývá konstrukčním řešením vybraného koncepčního návrhu včetně výpočtů. Práce ukazuje možné řešení konstrukce stroje pro zpracování polotovarů s velkou tvarovou rozmanitostí.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the design of a single-purpose machine for cutting plant stems. The task of the machine is to cut already partially shortened and stripped wheat straw stalks to the required length. The operation of the machine is fully automated, the operator only ensures the supply of semi-finished products to the machine, removes the finished stalks and controls the operation of the machine. In the thesis is a search describing the existing technologies used for cutting plant stalks, the possibility of driving a single-purpose machine and possible solutions for transporting stalks. The research also includes an analysis of the necessary mechanical and physical properties of wheat stalks. Subsequently, the analysis of information from the research part of the thesis and the definition of important parameters for the design construction balance sheet is performed. In the practical part of the work are developed concepts of possible solutions of individual structural nodes and justification of the choice of individual solutions. The second part of the practical part deals with the construction design of a selected conceptual design, including calculations. The work shows a possible solution for the construction of a machine for processing semi-finished products with a large variety of shapes.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkrácenícs
dc.subjectstéblacs
dc.subjectjednoúčelový strojcs
dc.subjectslámacs
dc.subjectshorteningen
dc.subjectstalksen
dc.subjectsingle-purpose machineen
dc.subjectstrawen
dc.titleKonstrukční návrh jednoúčelového stroje na krácení rostlinných stébelcs
dc.title.alternativeDesign of single-purpose cutting machine for shortening of plant stemsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-20cs
dcterms.modified2020-07-20-15:19:29cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruovánícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid124969en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.21 08:55:28en
sync.item.modts2020.07.21 08:12:16en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeBrandejs, Jancs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Mazal, CSc. (člen) Ing. Milan Omasta, Ph.D. (člen) Ing. David Nečas, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a zodpověděl dotazy: Otázky oponenta: 1. V čem bude spočívat příprava stébel před vložením do zásobníku? - zodpovězeno 2. Jakým způsobem je přitlačován horní talířový nůž ke spodními noži a jaké jsou další možnosti řešení přítlaku? - zodpovězeno Doplňující otázky: doc. Koutný - Proč jste volil úhel naklopení konkrétně 45 stupňů? Budou v případě této konfigurace stébla zarovnaná v požadované pozici? Není výhodnější jiný úhel náklonu? – zodpovězeno Jak postupovat při volbě náklonu optimálního úhlu naklopení? - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record