Show simple item record

International Tax Optimization of Associated Enterprises

dc.contributor.advisorKopřiva, Jancs
dc.contributor.authorŠebková, Lenkacs
dc.date.accessioned2020-07-21T06:55:43Z
dc.date.available2020-07-21T06:55:43Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationŠEBKOVÁ, L. Mezinárodní daňová optimalizace spojených osob [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other127341cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192588
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na mezinárodní daňové plánování a daňovou optimalizaci spojených osob. V první části práce jsou sepsána teoretická východiska, která jsou důležitá pro pochopení celé práce. V analytické části jsou sepsány faktory, které jsou rozhodující pro mezinárodní daňové plánování. V závěru práce je zobrazen postup realizace mezinárodního daňového plánování a daňové optimalizace na konkrétním subjektu.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on international tax planning and tax optimization of relaties parties. In the first part of the thesis are written theoretical bases, which are important for understanding the whole work. In the analytical parts are stated the factors that are decisive for international tax planning. At the end of the work is presented the process of international tax planning and tax optimization on a specific subject.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmezinárodní daňové plánovánícs
dc.subjectdaňová optimalizacecs
dc.subjectspojené osobycs
dc.subjectdaňcs
dc.subjectmezinárodní zdaněnícs
dc.subjectinternational tax planningen
dc.subjecttax optimizationen
dc.subjectassociated enterprisesen
dc.subjecttaxen
dc.subjectinternational taxationen
dc.titleMezinárodní daňová optimalizace spojených osobcs
dc.title.alternativeInternational Tax Optimization of Associated Enterprisesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-17cs
dcterms.modified2020-07-20-14:58:48cs
thesis.disciplineÚčetnictví a finanční řízení podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid127341en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.21 08:55:43en
sync.item.modts2020.07.21 08:14:58en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeSvirák, Pavelcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího: Ovlivní Vámi navrhované řešení nějak opatření související s COVID-19? Zodpovězeno. Otázky oponenta: nejsou Svirák, Dr.: Co se stane, když se zvýší daň z PO? Zodpovězeno. Transferové ceny jste nějak stanovila nebo už byly stanovené? Pokud ano, jak? Zodpovězeno. Transferové ceny již vybraná firma používá nebo ne? Zodpovězeno. Proč se zavedly transferové ceny? Zodpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record