Show simple item record

Tax Impacts of Business Corporation Transformation

dc.contributor.advisorKopřiva, Jancs
dc.contributor.authorPlevová, Martinacs
dc.date.accessioned2020-07-21T06:55:43Z
dc.date.available2020-07-21T06:55:43Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationPLEVOVÁ, M. Daňové dopady přeměn obchodních společností [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other127344cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192591
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na přeměny obchodních společností, které jsou zakotveny v zákoně č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. Teoretická část se věnuje jak jednotlivým přeměnám obchodních společností, tak i právním a účetním aspektům těchto přeměn a zejména pak daňovým dopadům. V praktické části jsou uvedeny dva nejčastější případy přeměn obchodních společností, a to rozdělení a fúze. Tato část slouží pro určení důležitých poznatků a informací související s procesem přeměn obchodních společností. Třetí část diplomové práce se zabývá zhodnocením praktických případů.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is aimed at transforming commercial companies, which are enshrined in Law No. 125 / 2008 Coll., on transformations of companies and cooperatives. The theoretical part deals both with individual corporate conversions and the legal and accounting aspects of these conversions, and in particular the tax implications. The practical section lists the two most common cases of corporate transformations, namely divisions and mergers. This section serves to identify important knowledge and information related to the corporate transformation process. The third part of the diploma thesis deals with the assessment of practical cases.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpřeměny obchodních společnostícs
dc.subjectdaňové přiznánícs
dc.subjectdaň z příjmů právnických osobcs
dc.subjectfúzecs
dc.subjectrozdělenícs
dc.subjectbusiness corporation transformationen
dc.subjecttax returnen
dc.subjectcorporate income taxen
dc.subjectmergeren
dc.subjectdivisionen
dc.titleDaňové dopady přeměn obchodních společnostícs
dc.title.alternativeTax Impacts of Business Corporation Transformationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-17cs
dcterms.modified2020-07-20-14:58:47cs
thesis.disciplineÚčetnictví a finanční řízení podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid127344en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.21 08:55:43en
sync.item.modts2020.07.21 08:14:33en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeHájek, Adamcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího: Kterou část procesu přeměn obchodní společnosti hodnotíte jako nejproblematičtější? Částečně zodpovězeno. Otázky oponenta: Definujte roli znalce a auditora při rozdělení společnosti. Zodpovězeno. Pokuste se zamyslet a formulovat náklady na realizace přeměny (nejen jednorázové, ale i dlouhodobé). Částečně zodpovězeno. Hanušová, CSc.: Když je společnost s ručením omezeným se základním vkladem 200 000 Kč, žádný jiný kapitál nemá, je pro něj lepší fúze nebo rozdělení? Částečně zodpovězeno. doc. Bartoš: Znáte nějaké příklady přeměny obchodní značky, kdy si společnost ponechala po určitý čas původní značku? Nezodpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record