Show simple item record

Effect of Enlargement of Consolidated Group on its Economy

dc.contributor.advisorRajchlová, Jaroslavacs
dc.contributor.authorPeňázová, Luciecs
dc.date.accessioned2020-07-21T06:55:46Z
dc.date.available2020-07-21T06:55:46Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationPEŇÁZOVÁ, L. Vliv rozšíření konsolidačního celku na jeho ekonomickou situaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other127601cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192614
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou zpracování konsolidace účetní závěrky vybraného podniku a zhodnocením jeho ekonomické situace před rozšířením konsolidačního celku a po jeho změně. První část obsahuje teoretická východiska pro konsolidaci účetní závěrky, ty jsou poté využity v praktické části diplomové práce, kde dochází k tvorbě nových konsolidovaných účetních výkazů souvisejících s rozšířením konsolidačního celku. Závěr práce obsahuje srovnání konsolidovaných účetních závěrek.cs
dc.description.abstractThe thesis describes elaboration of consolidation of company financial statement and valorisation of its economical status before extending the consolidation group and afterwards. First part of the thesis consists of theoretical basis used for consolidation of financial statement, which are later used in the practical part of the thesis, where new consolidated financial statrments related to extension of consolidation group are being made. Conclusion of the thesis includes comparison of consolidated financial statements.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkonsolidovaná účetní závěrkacs
dc.subjectmetody konsolidacecs
dc.subjectkonsolidacecs
dc.subjectmateřská společnostcs
dc.subjectdceřiná společnostcs
dc.subjectkonsolidační celekcs
dc.subjectconsolidated financial statementen
dc.subjectmethods of consolidationen
dc.subjectconsolidationen
dc.subjectparent companyen
dc.subjectsubsidiary companyen
dc.subjectconsolidation groupen
dc.titleVliv rozšíření konsolidačního celku na jeho ekonomickou situacics
dc.title.alternativeEffect of Enlargement of Consolidated Group on its Economyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-17cs
dcterms.modified2020-07-20-14:58:46cs
thesis.disciplineÚčetnictví a finanční řízení podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid127601en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.21 08:55:46en
sync.item.modts2020.07.21 08:15:46en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKubovic, Pavelcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen)cs
but.defenceIng. Jan Pěta: Jak jste postupovala při výpočtu položek vertikální analýzy? Jaký je rozdíl mezi pojmy dlouhodobý majetek a stálá aktiva? Odpovězeno s výhradami. Ing. Nina Bočková: Jaký je hlavní předmět podnikání společnosti? Jaké jednotky jste ve své práci použila? Odpovězeno s výhradami. doc. Ondřej Žižlavský: Jaký byl hlavní důvod akvizice? Vysvětleno. prof. Mária Režnáková: Jakým způsobem ovlivňuje konsolidační rozdíl výsledky podniku? Odpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record