Show simple item record

Effect of Enlargement of Consolidated Group on its Economy

dc.contributor.advisorRajchlová, Jaroslavacs
dc.contributor.authorŠevčíková, Hanacs
dc.date.accessioned2020-07-21T06:55:46Z
dc.date.available2020-07-21T06:55:46Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationŠEVČÍKOVÁ, H. Vliv rozšíření konsolidačního celku na jeho ekonomickou situaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other127603cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192615
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na rozšíření konsolidačního celku a zhodnocení ekonomické situace celku v důsledku tohoto rozšíření. Teoretická část práce se věnuje konsolidované účetní závěrce, stanovení hodnoty podniku a zhodnocení ekonomické situace. V druhé části práce je za účelem rozšíření stanovena hodnota podniku a následně provedena konsolidace příslušnou metodou. V závěru práce je zhodnocen dopad na ekonomickou situaci skupiny v důsledku rozšíření.cs
dc.description.abstractThe master's thesis focuses on the expansion of the consolidated group and the impact on economic situation consolidated group due the expansion. Theoretical part of the thesis focuses on consolidated financial statements, company valuation and assessment of the economic situation. In the second part is determined company value and then the company is included to consolidation group by using method of consolidation. After that is assessed the economic impact of the extension group.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkonsolidovaná účetní závěrkacs
dc.subjectkonsolidační celekcs
dc.subjectmetody konsolidacecs
dc.subjectzhodnocení ekonomické situacecs
dc.subjectspojování podnikůcs
dc.subjectconsolidated financial statementsen
dc.subjectconsolidated groupen
dc.subjectmethods of consolidationen
dc.subjectevaluation of the company's economicen
dc.subjectcompanies mergersen
dc.titleVliv rozšíření konsolidačního celku na jeho ekonomickou situacics
dc.title.alternativeEffect of Enlargement of Consolidated Group on its Economyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-17cs
dcterms.modified2020-07-20-14:58:48cs
thesis.disciplineÚčetnictví a finanční řízení podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid127603en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.21 08:55:46en
sync.item.modts2020.07.21 08:18:09en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeTumpach, Milošcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta: odpovězeno. Ing. Nina Bočková: Vysvětlete mi úbytek nedokončeného dlouhodobého majetku (str. 44). Odpovězeno s výhradami. Ing. Jan Pěta: Jaký je důvod, že vypočtená hodnota společnosti je nižší než hodnota jejího majetku? Odpovězeno s výhradami. prof. Mária Režnáková: Uvedla jste, že výše WACC je důvodem rozdílu mezi Vámi vypočtenou hodnotou podniku a účetní hodnotou, je to skutečně hlavní důvod? Vysvětlete výrazný rozdíl v meziročním růstu tržeb a zisku, čím je tento rozdíl způsobem? Odpovězeno s výhradami.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record