Show simple item record

Effect of Enlargement of Consolidated Group on its Economy

dc.contributor.advisorRajchlová, Jaroslavacs
dc.contributor.authorSuchá, Martinacs
dc.date.accessioned2020-07-21T06:55:46Z
dc.date.available2020-07-21T06:55:46Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationSUCHÁ, M. Vliv rozšíření konsolidačního celku na jeho ekonomickou situaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other127607cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192618
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na problematiku konsolidované účetní závěrky a zhodnocení vlivu rozšíření konsolidačního celku na jeho ekonomickou situaci. První část práce obsahuje teoretické poznatky, které jsou pro dané téma práce stěžejní. Následně je analyzována současná ekonomická situace koncernu spolu s oceněním nově pořízeného obchodního podílu. Na závěr je sestavena nová konsolidovaná účetní závěrka a poté je provedena komparace původního stavu s nově vzniklým rozšířeným konsolidačním celkem.cs
dc.description.abstractThe master's thesis focuses on the issue of consolidated financial statements and the evaluation of the impact of the widening of the consolidated group on its economic situation. The first part of the thesis includes theoretical knowledge that are crucial for the consolidated financial statement. Afterwards, the current economic situation of the consolidated group is analyzed together with the valuation of the newly acquired business share. Finally, there are a new consolidated financial statements proposed and then the original state is compared with the newly extended consolidated group.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectspojování podnikůcs
dc.subjectkonsolidovaná účetní závěrkacs
dc.subjectkonsolidační celekcs
dc.subjectmetody konsolidacecs
dc.subjectplná metoda konsolidacecs
dc.subjectoceňování podnikucs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectcompanies mergeen
dc.subjectconsolidated financial statementen
dc.subjectconsolidated groupen
dc.subjectmethods of consolidationen
dc.subjectfull consolidationen
dc.subjectbusiness valuationen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.titleVliv rozšíření konsolidačního celku na jeho ekonomickou situacics
dc.title.alternativeEffect of Enlargement of Consolidated Group on its Economyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-17cs
dcterms.modified2020-07-20-14:58:48cs
thesis.disciplineÚčetnictví a finanční řízení podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid127607en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.21 08:55:46en
sync.item.modts2020.07.21 08:17:22en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeLangrová, Blankacs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta: odpovězeno. prof. Mária Režňáková: Jedná se o skutečně provedenou akvizici? Jedná se o zpracování fiktivní akvizice a jejích dopadů. Ocenění na základě analýzy výnosů Vám vyšlo významně výšší, než je účetní hodnota, co způsobuje tento rozdíl? Odpovězeno s výhradami.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record