Show simple item record

Assessment of the Economic Situation in the Corporation, Proposals and Recommendations for its Improvement

dc.contributor.advisorHanušová, Helenacs
dc.contributor.authorProkschová, Annettecs
dc.date.accessioned2020-07-21T06:55:47Z
dc.date.available2020-07-21T06:55:47Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationPROKSCHOVÁ, A. Hodnocení ekonomické situace zvolené korporace a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other127723cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192631
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá hodnocením ekonomické situace společnosti Textilní zkušební ústav, s.p. v letech 2014-2018 a návrhy na její zlepšení. Teoretická východiska práce vysvětlují základní pojmy a metody využité v praktické části diplomové práce. V analytické části je představen Textilní zkušební ústav a jsou provedeny jednotlivé analýzy. V poslední části jsou navržena opatření na zlepšení zjištěného stavu.cs
dc.description.abstractThe master´s thesis deals with the evaluation of the economic situation of the company Textilní zkušební ústav, s.p. in between 2014-2018, proposals and recommendations for its improvement. The theoretical part of the thesis explains the basic concepts and methods used in the practical part. In the analytical part, the company is introduced and individual analyzes are performed. In the last part, measures are proposed to improve the identified condition.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectMcKinseyho model 7Scs
dc.subjectPorterův model pěti konkurenčních silcs
dc.subjectSLEPTE analýzacs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectMcKinsey 7S Frameworken
dc.subjectPorter´s five forces analysisen
dc.subjectSLEPTE analysisen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.titleHodnocení ekonomické situace zvolené korporace a návrhy na její zlepšenícs
dc.title.alternativeAssessment of the Economic Situation in the Corporation, Proposals and Recommendations for its Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-20cs
dcterms.modified2020-07-20-14:58:47cs
thesis.disciplineÚčetnictví a finanční řízení podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid127723en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.21 08:55:47en
sync.item.modts2020.07.21 08:16:57en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeDufková, Petracs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího: Uveďte, jakým způsobem byste doporučila distribuovat volná parkovací místa pro zaměstnance (24 zaměstnanců, 15 parkovacích míst)? Zodpovězeno. Otázky oponenta: V čem tkví výhoda a jaké jsou nevýhody vyplývající ze statutu státní podnik v případě Textilního zkušebního ústavu? Zodpovězeno. Hanušová, CSc.: Opravdu se domníváte, že vlastnictví státu je zárukou objektivity testování? Částečně zodpovězeno. doc. Čižinská: Na co byla vytvořena rezerva v roce 2017? Byla účetní nebo daňová? Zodpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record