Show simple item record

Assessment of the Economic Situation in the Corporation, Proposals and Recommendations for its Improvement

dc.contributor.advisorHanušová, Helenacs
dc.contributor.authorTeinerová, Marcelacs
dc.date.accessioned2020-07-21T06:55:48Z
dc.date.available2020-07-21T06:55:48Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationTEINEROVÁ, M. Hodnocení ekonomické situace zvolené korporace a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other127726cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192634
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá hodnocením vybrané korporace a návrhy na řešení její zjištěné situace. V první části práce jsou popsána teoretická východiska jednotlivých analýz a tato část slouží jako teoretický podklad pro jejich zpracování. V druhé části práce je uvedena charakteristika vybraného subjektu a dle poznatků z teoretické části je provedeno několik analýz zkoumající současný stav. Na základě výsledků z jednotlivých analýz jsou vypracovány návrhy vedoucí ke zlepšení zjištěné situace podniku.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the evaluation of a selected corporation and proposals for its solution. The first part of the thesis describes the theoretical basis of individual analyses and this part serves as a theoretical basis for their processing. In the second part of the work, the characteristic of the selected subject is given and according to the knowledge from the theoretical part, several analyses examining the current state are performed. Based on the results of the analyses, there are developed proposals which lead to improving the financial situation of the company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectrozvahacs
dc.subjectvýkaz zisku a ztrátycs
dc.subjectPESTLE analýzacs
dc.subjectPorterův model pěti silcs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectchemický průmyslcs
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectbalance sheeten
dc.subjectprofit and loss statementen
dc.subjectPESTLE analysisen
dc.subjectPorter's five forces analysisen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectchemical industryen
dc.titleHodnocení ekonomické situace zvolené korporace a návrhy na její zlepšenícs
dc.title.alternativeAssessment of the Economic Situation in the Corporation, Proposals and Recommendations for its Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-17cs
dcterms.modified2020-07-20-14:58:49cs
thesis.disciplineÚčetnictví a finanční řízení podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid127726en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.21 08:55:48en
sync.item.modts2020.07.21 08:19:05en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeIng. Jana Vítámvásová.cs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího: Jakou strategii SWOT firma v současnosti realizuje a jakou strategii SWOT byste jí doporučila pro další období? Zodpovězeno. Otázky oponenta: Realizaci kterého návrhu/doporučení považujete za nejdůležitější? Své stanovisko zdůvodněte. Zodpovězeno. Svirák, Dr.: V roce 2018 výrazně vzrostly závazky. Čím bylo toto způsobeno? Částečně zodpovězeno. Uvádíte jako hrozbu neznalost trhu spojenou s Brexitem. Mohla byste tuto hrozbu vysvětlit? Zodpovězeno. Jak velké procento z tržeb představuje vývoz do Anglie? Zodpovězeno. doc. Čižinská: Proč drží společnost tak velké peněžní prostředky na účtech? Zodpovězeno. Pan Moudrý je jediným vlastníkem společnosti? Zodpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record