Show simple item record

Cyclone trap for very small particles

dc.contributor.advisorPospíšil, Jiřícs
dc.contributor.authorPažourek, Josefcs
dc.date.accessioned2020-07-21T06:56:04Z
dc.date.available2020-07-21T06:56:04Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationPAŽOUREK, J. Cyklonový odlučovák pro velmi malé částice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other124423cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192662
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá velmi malými cyklonovými odlučovači, které by mohly být teoreticky využity pro čistění spalin. V rešeršní části této práce se pojednává o vzniku částic při spalování, charakteristice jednotlivých částic co se vlastností týče, představení dalších možností čistění spalin a v neposlední řadě o cyklonovém odlučovači, kde je snaha pochopit veškeré vlivy, které se podílejí na výsledné odlučivosti cyklonu. V experimentální části dochází k výpočtu samotného cyklonu a teoretické odlučivosti, dále pak k ověření dané odlučivosti pomocí cyklonu vyrobeného na 3D tisku, jednak gravimetrickou metodou, která je určena pro větší částice, ale také pomocí zařízení PALAS, které je zaměřeno spíše na částice v jednotkách µm. Na konci experimentální části by mělo dojít ke srovnání teoretických a naměřených hodnot.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with really small cyclone separators which could be used for a flue gas purification. The search section discusses particle formation in combustion, their characteristics, any other flue gas cleaning options and last but not least, a cyclone separator where is the effort to understand all the influences that contribute to a cyclone’s resulting separability. The Experimental section analyses a calculation of the cyclone and theoretical separability, a verification of this separability using a cyclone created by a 3D printer. On the one hand, the verification was made by gravimetric analysis which is intended for a bigger particles, on the second hand, it was made using the PALAS which is aimed at particles in µm. There is also a comparison of theoretical and measured values in this section.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectCykloncs
dc.subjectodlučivostcs
dc.subjectčásticecs
dc.subjectCycloneen
dc.subjectefficiencyen
dc.subjectparticlesen
dc.titleCyklonový odlučovák pro velmi malé částicecs
dc.title.alternativeCyclone trap for very small particlesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-20cs
dcterms.modified2020-07-20-22:03:34cs
thesis.disciplineEnergetické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid124423en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.21 08:56:04en
sync.item.modts2020.07.21 08:12:22en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeBaláš, Marekcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Milčák (člen) Ing. Milan Kořista, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Caha (člen)cs
but.defenceStudent zodpověděl otázky oponenta k své závěrečné práci. Dále zodpověděl dodatečné otázky komise: Díky čemu klesala účinnost odlučování při kontinuálním měření? Dokázal byste odhadnout drsnost povrchu cyklonu? Byl studován vliv elektrostatických sil? Proč jste si vybral toto rozpětí frakcí a koncentrací? Komise se shodla na výsledném hodnocení obhajoby výborně, A.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record