Show simple item record

Information System Assessment and Proposal of ICT Modification

dc.contributor.advisorKoch, Milošcs
dc.contributor.authorNetolická, Líviacs
dc.date.accessioned2020-07-23T06:56:35Z
dc.date.available2020-07-23T06:56:35Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationNETOLICKÁ, L. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other124816cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192888
dc.description.abstractDiplomová práca sa zaoberá posúdením vybraného informačného systému spoločnosti Red Hat a následným návrhom zmien. Práca je rozdelená do troch častí. V úvodnej časti je venovaná pozornosť najmä poznatkom z teoretickej oblasti. Tieto poznatky sa spoločne s vypracovanými analýzami stali podkladom pre samotné posúdenie systému. V záverečnej časti sú navrhnuté zmeny vedúce k zlepšeniu konkrétnych procesov.cs
dc.description.abstractThis master's thesis deals with an assessment of specific information system of the Red Hat Inc. company, and consequent suggestions of potential changes. The thesis is divided into three parts. The introductory one is focused on theoretical knowledge which together with performed analysis has become a fundamental base for the system assessment and suggestions of changes leading to process improvements.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectznalostný managementcs
dc.subjectinformačný systémcs
dc.subjectpodnikový informačný systémcs
dc.subjectZEFIScs
dc.subjectLewinov modelcs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectknowledge managementen
dc.subjectinformation systemen
dc.subjectbusiness information systemen
dc.subjectZEFISen
dc.subjectLewin modelen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.titlePosouzení informačního systému firmy a návrh změncs
dc.title.alternativeInformation System Assessment and Proposal of ICT Modificationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-20cs
dcterms.modified2020-07-22-14:24:22cs
thesis.disciplineInformační managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid124816en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.23 08:56:35en
sync.item.modts2020.07.23 08:20:20en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeNovák, Lukášcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - odpovězeno. Otázky oponenta - odpovězeno. Ing. Ondrák - V jaké fázi je implementace? - odpovězeno Ing. Ondrák - Dokdy očekáváte absenci závažných chyb? - odpovězeno Ing. Ondrák - Jak je velká báze znalostí? - odpovězeno doc. Novotný - Jak je financovaná společnost? - odpovězeno doc. Novotný - Jak jste spočítala efektivitu techniky? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record