Show simple item record

The Application of Fuzzy Logic for Evaluation of Quality of Customers

dc.contributor.advisorDostál, Petrsk
dc.contributor.authorPaul, Lukášsk
dc.date.accessioned2020-07-23T06:56:37Z
dc.date.available2020-07-23T06:56:37Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationPAUL, L. Aplikace fuzzy logiky pro hodnocení kvality zákazníků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other126212cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192904
dc.description.abstractDiplomová práca sa zaoberá hodnotením kvality zákazníkov spoločnosti ALVAO, s.r.o., pomocou využitia fuzzy logiky. K tomuto hodnoteniu boli využité programy MS Excel a MATLAB, v ktorých budú vytvorené a naprogramované modely. Úvodná časť práce je venovaná teoretickým východiskám, ktoré sú potrebné pre pochopenie celej problematiky. V druhej časti práce je predstavená spoločnosť ALVAO, s. r. o.. V návrhovej, hlavnej, časti práce sú spracované fuzzy modely a ukážka vyhodnotenia reálnych zákazníkov spoločnosti.sk
dc.description.abstractMaster thesis deals with the evaluation of the quality of customers of the company ALVAO, s.r.o., using fuzzy logic. MS Excel and MATLAB programs were used for this evaluation, in which models will be created and programmed. The introductory part of the work is devoted to the theoretical background, which is necessary for understanding the whole issue. The second part of the work presents the company ALVAO, s. r. o.. In the design, main, part of the work are processed fuzzy models and a demonstration of the evaluation of real customers of the company.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecthodnotenie zákazníkovsk
dc.subjectfuzzy logikask
dc.subjectmodelsk
dc.subjectMS Excelsk
dc.subjectVBAsk
dc.subjectMATLABsk
dc.subjectservice desksk
dc.subjectasset managementsk
dc.subjectrating of customersen
dc.subjectfuzzy logicen
dc.subjectmodelen
dc.subjectMS Excelen
dc.subjectVBAen
dc.subjectMATLABen
dc.subjectservice desken
dc.subjectasset managementen
dc.titleAplikace fuzzy logiky pro hodnocení kvality zákazníkůsk
dc.title.alternativeThe Application of Fuzzy Logic for Evaluation of Quality of Customersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-21cs
dcterms.modified2020-07-22-14:24:23cs
thesis.disciplineInformační managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126212en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.23 08:56:37en
sync.item.modts2020.07.23 08:21:00en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeStudený, Alešsk
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (předseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (místopředseda) Mgr. Eva Michalíková, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) Ing. Lukáš Novák, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - zodpovězeno Otázky oponenta - zodpovězeno Otázky komise: doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc: Jaký byl stav hodnocení zákazníků před vašimi doporučeními? - zodpovězeno Potřebovala firma hodnotit své zákazníky? K jakým účelům? - zodpovězeno Jaká data vstupovala do modelu při ukázkovém hodnocení zákazníků, které uvádíte v prezentaci? - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record