Show simple item record

Design of end effector for collaborative robot

dc.contributor.advisorKnoflíček, Radekcs
dc.contributor.authorTaoufik, Ismaelcs
dc.date.accessioned2020-07-23T06:57:25Z
dc.date.available2020-07-23T06:57:25Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationTAOUFIK, I. Návrh koncového efektoru pro kolaborativní robot [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other124609cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192983
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem koncového efektoru pro kolaborativní robot, který slouží k manipulaci s RFID labely. První část práce je teoretická a zabývá se kolaborativními roboty a koncovými efektory pro kolaborativní roboty. Následuje praktická část práce, která řeší problematiku výběru vhodného kolaborativního robotu, v dalším kroku je provedeno několik návrhů koncových efektorů, z nichž je opět vybrán ten nejvhodnější. Zvolená varianta koncového efektoru je poté podrobena návrhovým výpočtům, na které v další části navazuje verifikace získaných a zvolených parametrů formou zkoušek provozuschopnosti a CFD simulace. V závislosti na provedené verifikaci je provedeno konečné konstrukční řešení zvolené varianty koncového efektoru včetně komentáře k vypracované konstrukční dokumentaci. Další část se zabývá analýzou rizik sloužící ke snížení potenciálních rizik a zvýšení bezpečnosti myšleného pracoviště s těmito zvolenými komponentami. V poslední části je proveden odhad kalkulace nákladů na případnou výrobu jednoho kusu prototypu koncového efektoru.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with design of end effector for collaborative robot which manipulates with RFID labels. The first part of this thesis is theoretical and deals with collaborative robots and end effector for these collaborative robots. The second part of this thesis is practical and begins with selecting the suitable collaborative robot to tackle this issue and then there are presented several variants of end effectors where is again chosen the suitable one. In the next step there are made design calculations for the chosen variant followed by verifications consisted of practical tests of functionality and CFD simulation. According to made verifications is developed the final construction solution of the chosen end effector variant that includes a commentary about the construction documentation. The next step consists of making risk analysis used for reducing the risks leading to increase the workplace safety. In the last part is made an estimation of the cost of eventual production of one piece of the end effector protype.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKoncový efektor pro kolaborativní robotcs
dc.subjectmanipulace s RFID labelycs
dc.subjectvakuumcs
dc.subjectkalkulace cenycs
dc.subjectanalýza rizikcs
dc.subjectEnd effector for collaborative roboten
dc.subjectmanipulation with RFID labelsen
dc.subjectvacuumen
dc.subjectprice calculationen
dc.subjectrisk analysisen
dc.titleNávrh koncového efektoru pro kolaborativní robotcs
dc.title.alternativeDesign of end effector for collaborative roboten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-22cs
dcterms.modified2020-07-22-15:12:59cs
thesis.disciplineVýrobní stroje, systémy a robotycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid124609en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.23 08:57:25en
sync.item.modts2020.07.23 08:12:56en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeBlecha, Radimcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Petr Blecha, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (místopředseda) Ing. Lubomír Novotný, Ph.D. (člen) Ing. Jan Vetiška, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Dokoupil, CSc. (člen) Ing. Tomáš Marek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent začíná prezentaci popisem DFID labelu a postupem řešení. Prezentace pokračuje konstrukčními varianty koncového efektoru, popisem zvolené varianty, zajištěním univerzálnosti a testování. Následuje CFD simulace a pneumatický obvod. Na závěr student popisuje napojení koncového efektoru na robotu. Student odpovídá na otázku oponenta porovnáním robotů JÚS, průmyslovým robotem a kolaborativním robotem. Komise se ptá, jak bude robot kolaborovat s člověkem. Student odpovídá, že člověk bude mít za úkol robota spouštět a není pro okolí nebezpeční. Komise se ptá na požadovanou bezpečnost u kolaborativních robotu. Student zmiňuje nekompletnost robota, jelikož neobsahuje koncový efektor, tedy nemůže byt označen jako certifikovaný. Komise se ptá na univerzálnost uchycení štítku vakuovou přísavkou. Student odpovídá, že by bylo možný použit několika koncových efektorů. Komise se ptá na materiál koncového efektoru, z důvodů nevýhody hmotnosti varianty. Student zmiňuje hliník a teflon. Komise se ptá na další materiály. Student odpovídá plasty a kompozity. Komise se ptá na pneumatický obvod a zda by nebylo jednoduší koupit daný zařízeni. Student se odvolává na velikost provedení obvodu.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record