Recent Submissions

  • Problematika prefabrikace bytových domů 

    Janda, Miloslav
    Dizertační práce se zabývá analýzou prefabrikovaných stěn z prostého a slabě vyztuženého betonu. Největší pozornost je věnována posouzení betonu a výztuže prefabrikovaných stěnových panelů s ohledem na výrobní, manipulační ...