Now showing items 45-46 of 46

  • Zásobník tepla solární soustavy 

    Vyhlídalová, Karolína
    Solární zásobník tepla představuje důležitý prvek solární soustavy. Umožňuje akumulaci přeměněné energie, a tím překrývá rozdíly mezi dodávkou a odběrem tepla mezi solární soustavou a odběrným místem. Vhodný návrh zásobníku ...
  • Extending the usability of fixed-cone valves in conditions of limited discharge 

    Nehudek, Adam
    Disertační práce popisuje výzkum zaměřený na optimalizaci tvaru usměrňovacího prvku výstupního proudu z rozstřikovacího uzávěru. Výzkum byl proveden pomocí kombinace numerického a fyzikálního modelování. Numerický model ...