Now showing items 1-1 of 1

  • Odstranění dusičnanů ze zemědělských smyvů 

    Schrimpelová, Kateřina
    Narůstající koncentrace dusičnanů v povrchových i podzemních vodách se stává globálním problémem. Disertační práce je zaměřena na možnost využití denitrifikačních bioreaktorů s organickou náplní v ČR pro snižování vnosu ...