Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv nejistoty modelů projektů na investiční rozhodování 

    Pískatá, Petra
    Disertační práce zpracovává rozsáhlou analýzu procesu investičního rozhodování. Ve svých dílčích částech zkoumá jednotlivé modely, které jsou užívány ve fázi plá-nování, analýze a hodnocení investičních projektů, ale také ...