Now showing items 1-2 of 2

  • Simulace energetické náročnosti a reálné užívání budov 

    Šteffek, Libor
    Disertační práce se zabývá zejména experimentálním měřením spotřeb energií vybraného energeticky pasivního rodinného domu a teoretickým výzkumem v oblasti energetické náročnosti pomocí počítačových simulací. Výsledky ...
  • Zásobník tepla solární soustavy 

    Vyhlídalová, Karolína
    Solární zásobník tepla představuje důležitý prvek solární soustavy. Umožňuje akumulaci přeměněné energie, a tím překrývá rozdíly mezi dodávkou a odběrem tepla mezi solární soustavou a odběrným místem. Vhodný návrh zásobníku ...