Now showing items 1-1 of 1

  • Zásobník tepla solární soustavy 

    Vyhlídalová, Karolína
    Solární zásobník tepla představuje důležitý prvek solární soustavy. Umožňuje akumulaci přeměněné energie, a tím překrývá rozdíly mezi dodávkou a odběrem tepla mezi solární soustavou a odběrným místem. Vhodný návrh zásobníku ...